Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Teczka prasowa

Dialog Techniczny w Enea Operator dotyczący cyklicznego przeglądu Standardu pn. „Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia”

Szanowni Państwo,

 

Realizowane przez Spółkę prace projektowe i roboty budowlane w oparciu o wypracowane
w ramach funkcjonowania Rady Technicznej Enei Operator standardy pokazują jak skutecznie możemy wspólnie działać.

 

Dobrym przykładem tego jest budowana, przebudowywana i remontowana sieć spółki w oparciu
o dokument pn. „Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia”. Jednak prace nad wymaganiami określonymi w przedmiotowym dokumencie nie zakończyły się w momencie jego wdrożenia w spółce. Niezmiennie przeglądamy nowe rozwiązania, technologie oraz wyciągami wnioski z monitorowania wykonywanych robót budowlanych, prowadzonego w spółce procesu prekwalifikacji przedmiotów materialnych oraz eksploatacji sieci.

 

Nadszedł czas na cykliczną analizą wdrożonych rozwiązań.

 

Zapraszamy do dialogu technicznego poświęconego zagadnieniom wyżej wymienionego Standardu, w szczególności w zakresie dotyczącym podłączania linii kablowych do napowietrznych i uszczegółowieniem wytycznych dla stosowanych przedmiotów materialnych niezbędnych
do wykonania tego podłączenia.

 

Zachęcamy Państwa do współpracy, do rozmów technicznych, dyskutowania i w konsekwencji przekazywania uwag i własnych spostrzeżeń dotyczących wymagań zawieranych w obowiązujących w spółce Standardach. Państwa opinie, często bardzo praktyczne, pozwalają na tworzenie pragmatycznych opracowań, za co dziękujemy.

 

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag i spostrzeżeń w trybie edycji zmian wraz
z komentarzami do obowiązujących wymagań jakie stawia Standard pn. „Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia” (wersja 11.2021), w szczególności w ww. zakresie dotyczącym podłączania linii kablowej do linii napowietrznej, w terminie do 07.04.2023 r., na adres mailowy rada.techniczna.eop@operator.enea.pl.

 

Dialog zaplanowano 19.04.2023 r.

 

Chęć udziału w rozmowach technicznych dotyczących ww. zakresu prosimy zgłaszać na adres e-mail: rada.techniczna.eop@operator.enea.pl. w terminie do 07.04.2023 r.

Standard opublikowany jest na stronie internetowej Spółki w zakładce Usługi dystrybucyjne/Instrukcje i standardy sieci /Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator.

 

Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia wszystkim z Państwa możliwości udziału w podsumowaniu dialogu technicznego spotkanie poświęcone ww. tematyce odbędzie się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formule tele/wideo konferencji) oraz w formie stacjonarnej w siedzibie Spółki (ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań).

 

 

Zapraszamy do współpracy.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }