Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Fundusz Modernizacyjny

Nazwa Programu: Zeroemisyjny system energetyczny

Program Priorytetowy 4.6: Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Cel projektu: rozwój infrastruktury (rozbudowa lub modernizacja) elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej skutkującej m.in. zwiększeniem przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Planowane efekty: Przedmiotem projektu jest budowa stacji 110/15 kV Słubice Strefa w celu zwiększenia możliwości przyłączenia infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Oczekiwanymi korzyściami wynikającymi z budowy nowego GPZ są także m.in.:

  • Zagwarantowanie odbiorcom inwestującym na obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej możliwości pewnego i nieprzerwanego dostarczenia mocy przyłączeniowej.
  • Znaczący wzrost pewności zasilania odbiorców poprzez skrócenie ciągów SN i powstanie nowego układu normalnego, co ograniczy częstotliwość i skalę występowania awarii.
  • Stworzenie możliwości technicznych przyłączenia do sieci obiektów OZE.
  • Możliwość prowadzenia eksploatacji modernizacji infrastruktury WN i SN w istniejącej stacji 110/15 kV Słubice, przy zachowaniu jakości i ciągłości zasilania aktualnych odbiorców, poprzez możliwość pełnego rezerwowania mocy;
  • Zmniejszenie strat mocy czynnej, a co się z tym wiąże - strat energii.

Wartość projektu: 27 205 000,00 zł (wartość całkowita netto)

Wartość dofinansowania: 16 323 000,00 zł

Kamienie milowe:

  • 29.03.2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie;
.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }