Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Dialog Techniczny w Enea Operator dotyczący cyklicznego przeglądu Standardu pn. „Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 4. System Ochrony Technicznej”

Szanowni Państwo,

Realizowane przez Spółkę prace projektowe i roboty budowlane w oparciu o wypracowane w ramach funkcjonowania Rady Technicznej Enei Operator standardy pokazują jak skutecznie możemy wspólnie działać.

Dobrym przykładem tego jest budowana, przebudowywana i remontowana sieć spółki w oparciu o dokument pn. „Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 4. System Ochrony Technicznej”. Jednak prace nad wymaganiami określonymi w przedmiotowym dokumencie nie zakończyły się w momencie jego wdrożenia w spółce. Niezmiennie przeglądamy nowe rozwiązania, technologie oraz wyciągami wnioski z monitorowania wykonywanych robót budowlanych, prowadzonego w spółce procesu prekwalifikacji przedmiotów materialnych oraz eksploatacji sieci.

Zapraszamy do dialogu technicznego poświęconego zagadnieniom wyżej wymienionego Standardu.

Zachęcamy Państwa do współpracy, do rozmów technicznych, dyskutowania i w konsekwencji przekazywania uwag i własnych spostrzeżeń dotyczących wymagań zawieranych w obowiązujących w spółce Standardach. Państwa opinie, często bardzo praktyczne, pozwalają na tworzenie pragmatycznych opracowań, za co dziękujemy.

Chęć udziału w rozmowach technicznych dotyczących ww. zakresu prosimy zgłaszać na adres e-mail: rada.techniczna.eop@operator.enea.pl.

Po zgłoszeniu chęci uczestniczenia w Dialogu Technicznym, zostanie do Państwa przesłany wzór oświadczenia o zachowaniu poufności informacji uzyskanych w związku z ww. dialogiem technicznym. Oświadczenie powinno zostać podpisane przez wszystkie osoby, które wyrażą chęć udziału w spotkaniu oraz dostępu do projektu poufnego Standardu będącego podstawą naszych rozmów. Rzeczone oświadczenie będzie należało przesłać na ww. adres e-mailowy.

Po otrzymaniu ww. podpisanych dokumentów, przekażemy Państwu pocztą elektroniczną projekt Standardu w sieci dystrybucyjnej Spółki poświęcony systemom ochrony technicznej.

Zapraszamy do współpracy.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }