Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Likwidacja kolizji lub przebudowa przyłącza

Kolizja – występuje w przypadku, gdy w związku z planowanym zagospodarowaniem nieruchomości dochodzi do skrzyżowania lub zbliżenia z infrastrukturą elektroenergetyczną ENEA Operator w sposób niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami lub wynika z potrzeb Inwestora z zastrzeżeniem,  że nie jest to roszczenie w rozumieniu obowiązujących w ENEA Operator  w tym zakresie regulacji wewnętrznych. Do kolizji zalicza się również wnioskowana przez Inwestora przebudowa przyłącza, gdy chce ją wykonać własnym kosztem i staraniem, w rozumieniu pkt. 5.8. Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej,  z wyłączeniem wymiany przyłącza napowietrznego nieizolowanego na przyłącze napowietrzne izolowane, co zostało ujęte w „Cenniku czynności dodatkowych ENEA Operator Sp. z o.o.”.

Pliki do pobrania

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }