Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 01.02.2023 r.

W toku postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia Karty aktualizacji nr 23/2022 IRiESD toczącego się przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, ENEA Operator Sp. z o.o. została wezwana do korekty i uzupełnień postanowień dotyczących istotnych postanowień umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ze sprzedawcami energii elektrycznej zawartych w projekcie nowego Załącznika nr 5 do IRiESD „Istotne postanowienia umów o świadczenie usług dystrybucji zawieranych ze sprzedawcami”, stanowiącego część projektu Karty aktualizacji nr 23/2022 IRiESD. Jednocześnie ENEA Operator Sp. z o.o. została wezwana do poddania ww. załącznika procesowi ponownej konsultacji.

 

Stosownie do powyższego, ENEA Operator Sp. z o.o. opracowała Projekt zmian Karty aktualizacji nr 23/2022 IRiESD, który został opublikowany w dniu 1 lutego 2023 r. na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl.

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 ze zmianami), ENEA Operator Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do Projektu zmian Karty aktualizacji nr 23/2022 IRiESD oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego Projektu zmian Karty aktualizacji nr 23/2022 IRiESD na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać w okresie miesiąca od daty opublikowania Projektu zmian Karty aktualizacji nr 22/2023 IRiESD, tj. do 1 marca 2023 r. w jeden z następujących sposobów:

 

1.   e-mail: instrukcja@operator.enea.pl

2.   na adres:

ENEA Operator Sp. z o.o.

Departament Usług Dystrybucyjnych i Taryf

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

Prosimy w szczególności o nadsyłanie uwag w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }