Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Dialog Techniczny w Enea Operator dotyczący przeglądu Standardu pn. „Szafy kablowe oraz złącza kablowe nn z układem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej” (wersja 10.2020).

Szanowni Państwo,

 

Realizowane przez Spółkę prace projektowe i roboty budowlane w oparciu o wypracowane
w ramach funkcjonowania Rady Technicznej Enei Operator standardy pokazują jak skutecznie możemy wspólnie działać.

 

Dobrym przykładem tego jest budowana, przebudowywana i remontowana sieć spółki w oparciu
o dokument pn. „Szafy kablowe oraz złącza kablowe nn z układem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej” (wersja 10.2020). Jednak prace nad wymaganiami określonymi w przedmiotowym dokumencie nie zakończyły się w momencie jego wdrożenia w spółce. Niezmiennie przeglądamy nowe rozwiązania, technologie oraz wyciągami wnioski z monitorowania wykonywanych robót budowlanych, prowadzonego w spółce procesu prekwalifikacji przedmiotów materialnych oraz eksploatacji sieci.

 

Nadszedł czas na cykliczną analizą wdrożonych rozwiązań.

 

Zapraszamy do dialogu technicznego poświęconego zagadnieniom wyżej wymienionego Standardu, w szczególności w zakresie uszczegółowienia wymagań stawianych:

  • rozłącznikom izolacyjnym bezpiecznikowym listwowym jednobiegunowym wielkości 00,
  • rozłącznikom izolacyjnym bezpiecznikowym listwowym jednobiegunowym wielkości 00 z modułem sygnalizacji przepalenia wkładki bezpiecznikowej
  • rozłącznikom izolacyjnym bezpiecznikowym listwowym jednobiegunowym wielkości 2,
  • rozłącznikom izolacyjnym bezpiecznikowym listwowym jednobiegunowym wielkości 2 z modułem sygnalizacji przepalenia wkładki bezpiecznikowej,
  • rozłącznikom izolacyjnym bezpiecznikowym listwowym jednobiegunowym wielkości 3,
  • rozłącznikom izolacyjnym bezpiecznikowym kasetowym,
  • obudowom szaf kablowych i złączy kablowych,
  • prefabrykowanym szafom i złączom kablowym.

 

Zachęcamy Państwa do współpracy, do rozmów technicznych, dyskutowania i w konsekwencji przekazywania uwag i własnych spostrzeżeń dotyczących wymagań zawieranych w obowiązujących w spółce Standardach. Państwa opinie, często bardzo praktyczne, pozwalają na tworzenie pragmatycznych opracowań, za co dziękujemy.

 

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag i spostrzeżeń w trybie edycji zmian wraz
z komentarzami do obowiązujących wymagań jakie stawia Standard pn. „Szafy kablowe oraz złącza kablowe nn z układem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej” (wersja 10.2020), w szczególności w ww. zakresie wymienionym powyżej, w terminie do 11.04.2023 r., na adres mailowy rada.techniczna.eop@operator.enea.pl.

 

Dialog zaplanowano 13.04.2023 r.

 

Chęć udziału w rozmowach technicznych dotyczących ww. zakresu prosimy zgłaszać na adres e-mail: rada.techniczna.eop@operator.enea.pl. w terminie do 11.04.2023 r.

 

Standard opublikowany jest na stronie internetowej Spółki w zakładce Usługi dystrybucyjne/Instrukcje i standardy sieci /Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator.

 

Spotkanie poświęcone ww. tematyce odbędzie w formie stacjonarnej w lokalizacji: Zdroisko 20, 66-416 (jadąc od strony Gorzowa Wlkp, za rozwidleniem w lewo, pierwsza ulica w prawo – przy skręcie jest tablica informacyjna Spółki).

 

Zapraszamy do współpracy.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }