Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Ogłoszenie.pdfPrzedmiot działalności Spółki obejmuje:

 

 • dystrybucję energii elektrycznej (35.13.Z),
 • naprawę i konserwację urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
 • naprawę i konserwację urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
 • instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
 • realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
 • roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),
 • roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
 • przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
 • wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
 • działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
 • działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),
 • działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z),
 • działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
 • działalność związaną z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
 • pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
 • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność (63.11.Z),
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
 • pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
 • pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną (82.99.Z),
 • działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),
 • naprawę i konserwację metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),
 • naprawę i konserwację maszyn (33.12.Z),
 • magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
 • wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
 • wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
 • wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
 • działalność maklerską związaną z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z).

Rada Nadzorcza Enea Operator Sp. z o.o. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu jej kompetencji należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Statucie Spółki oraz Kodeksie spółek handlowych.

 

Skład Rady Nadzorczej:

 

 • Lech Żak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Statucki - Członek Rady Nadzorczej
 • Agnieszka Dwurzyńska - Członek Rady Nadzorczej
 • Marek Boiński - Członek Rady Nadzorczej
 • Marta Tarapata - Członek Rady Nadzorczej 
 • Maciej Uznański - Członek Rady Nadzorczej 

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu Enea Operator

Prezes Zarządu ENEA Operator

Marcin Gawroński jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Ukończył również menedżerskie studia podyplomowe MBA - International Master of Business Administration w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowe studia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Karierę zawodową zaczynał w Iveco Poland. Pracował między innymi w Operator ARP, Instytucie Lotnictwa i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pełnił również funkcję prezesa Zarządu w spółkach Euromedicus i LOTOS Serwis. W ostatnim czasie zatrudniony był w spółce z Grupy PGNiG S.A. tj. Exalo Drilling S.A. na stanowisku prezesa Zarządu. Uczestniczył w programie TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Marek Rusakiewicz - Wiceprezes ds. Operacyjnych ENEA Operator Sp. z o.o.

 

Marek Rusakiewicz - doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu bankowości, finansów i zarządzania, w tym dla członków rad nadzorczych (1991 r., Warszawa) oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (1998 r., stypendysta Pacific Lutheran University w Tacoma, USA). Poseł na Sejm X kadencji (1989-1991), sekretarz miasta Gorzowa Wlkp. (1990-1991), dyrektor Invest-Banku w Gorzowie Wlkp. (1991-1992), prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Gorzowie Wlkp. (1993-2016), prezes zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA w Jastrzębiu Zdroju (2016-2020). Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami, przedsiębiorstwami i majątkiem Skarbu Państwa. Autor licznych analiz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, a także programów restrukturyzacji, w tym w branży ciepłowniczo-energetycznej i deweloperskiej. Doświadczony konsultant, doradca ministra środowiska (w latach 2000-2001) oraz kilku wojewodów. W latach 1999-2019 zasiadał w radach nadzorczych m.in.: Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie, Enea SA w Poznaniu, Kompanii Węglowej SA w Katowicach, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki SA w Warszawie, Fabryki Produkcji Specjalnej SA w Bolechowie, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego POM Strzelce Krajeńskie Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich, Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego „Słowianka" spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp.

 

Społecznik, zaangażowany w liczne przedsięwzięcia zarówno lokalne, jak i krajowe, za które uzyskał wiele odznaczeń, w tym Krzyż Wolności i Solidarności oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Zasłużony dla miasta Gorzowa Wlkp. i honorowy obywatel województwa lubuskiego.

Michał Cebula - Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych 

 

Jest magistrem ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Ponadto ukończył studia licencjackie o kierunku germanistyka - asystent językowy, studia podyplomowe o kierunku Menadżer Sportu, studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu a także Podyplomowe Studia Coachingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie .

Pracował między innymi w Starostwie Powiatowym w Wałczu oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na stanowisku zastępcy dyrektora wydziału Edukacji i Sportu.

Od 2017 r. jest związany z energetyką. Karierę zawodową w Enei Operator rozpoczął na stanowisku doradcy Zarządu spółki, a następnie do grudnia 2018 r. dyrektora Departamentu Logistyki i Zakupów. Od stycznia 2019 r.  pełnił funkcję doradcy Zarządu w obszarze logistyki.

Autor dokumentu: Sebastian Petrus

 


12-04-2022                       Zmiana redakcyjna dokumentu

12-04-2022                       Odpublikowanie dokumentu

12-04-2022                       Utworzenie dokumentu

 


 

Informacje o dokumencie

 

Utworzył:                            Sebastian Petrus, data: 12-04-2022

Opublikował:                     brak, data: brak

Ostatnio modyfikował:   Sebastian Petrus, data: 12-04-2022

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }