Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
tescik
[ zwiń ]
[ rozwiń ]
[ zwiń ]
[ rozwiń ]

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

 

 • dystrybucję energii elektrycznej (35.13.Z),
 • naprawę i konserwację urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
 • naprawę i konserwację urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
 • instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
 • realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
 • roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),
 • roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
 • przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
 • wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
 • działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
 • działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),
 • działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z),
 • działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
 • działalność związaną z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
 • pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
 • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność (63.11.Z),
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
 • pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
 • pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną (82.99.Z),
 • działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),
 • naprawę i konserwację metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),
 • naprawę i konserwację maszyn (33.12.Z),
 • magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
 • wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
 • wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
 • wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
 • działalność maklerską związaną z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z).

Rada Nadzorcza Enea Operator Sp. z o.o. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu jej kompetencji należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Statucie Spółki oraz Kodeksie spółek handlowych.

 

Skład Rady Nadzorczej:

 

 • Lech Żak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Izabela Antczak-Bogajczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Statucki - Członek Rady Nadzorczej
 • Agnieszka Dwurzyńska - Członek Rady Nadzorczej
 • Wojciech Pawlik - Członek Rady Nadzorczej
 • Marek Boiński - Członek Rady Nadzorczej
 • Ireneusz Maślany - Członek Rady Nadzorczej

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu Enea Operator

Marek Rusakiewicz - Prezes Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o.

 

Marek Rusakiewicz - doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu bankowości, finansów i zarządzania, w tym dla członków rad nadzorczych (1991 r., Warszawa) oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (1998 r., stypendysta Pacific Lutheran University w Tacoma, USA). Poseł na Sejm X kadencji (1989-1991), sekretarz miasta Gorzowa Wlkp. (1990-1991), dyrektor Invest-Banku w Gorzowie Wlkp. (1991-1992), prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Gorzowie Wlkp. (1993-2016), prezes zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA w Jastrzębiu Zdroju (2016-2020). Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami, przedsiębiorstwami i majątkiem Skarbu Państwa. Autor licznych analiz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, a także programów restrukturyzacji, w tym w branży ciepłowniczo-energetycznej i deweloperskiej. Doświadczony konsultant, doradca ministra środowiska (w latach 2000-2001) oraz kilku wojewodów. W latach 1999-2019 zasiadał w radach nadzorczych m.in.: Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie, Enea SA w Poznaniu, Kompanii Węglowej SA w Katowicach, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki SA w Warszawie, Fabryki Produkcji Specjalnej SA w Bolechowie, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego POM Strzelce Krajeńskie Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich, Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego „Słowianka" spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp.

 

Społecznik, zaangażowany w liczne przedsięwzięcia zarówno lokalne, jak i krajowe, za które uzyskał wiele odznaczeń, w tym Krzyż Wolności i Solidarności oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Zasłużony dla miasta Gorzowa Wlkp. i honorowy obywatel województwa lubuskiego.

Marek Rusakiewicz - Prezes Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o.

 

Marek Rusakiewicz - doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu bankowości, finansów i zarządzania, w tym dla członków rad nadzorczych (1991 r., Warszawa) oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (1998 r., stypendysta Pacific Lutheran University w Tacoma, USA). Poseł na Sejm X kadencji (1989-1991), sekretarz miasta Gorzowa Wlkp. (1990-1991), dyrektor Invest-Banku w Gorzowie Wlkp. (1991-1992), prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Gorzowie Wlkp. (1993-2016), prezes zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA w Jastrzębiu Zdroju (2016-2020). Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami, przedsiębiorstwami i majątkiem Skarbu Państwa. Autor licznych analiz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, a także programów restrukturyzacji, w tym w branży ciepłowniczo-energetycznej i deweloperskiej. Doświadczony konsultant, doradca ministra środowiska (w latach 2000-2001) oraz kilku wojewodów. W latach 1999-2019 zasiadał w radach nadzorczych m.in.: Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie, Enea SA w Poznaniu, Kompanii Węglowej SA w Katowicach, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki SA w Warszawie, Fabryki Produkcji Specjalnej SA w Bolechowie, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego POM Strzelce Krajeńskie Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich, Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego „Słowianka" spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp.

 

Społecznik, zaangażowany w liczne przedsięwzięcia zarówno lokalne, jak i krajowe, za które uzyskał wiele odznaczeń, w tym Krzyż Wolności i Solidarności oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Zasłużony dla miasta Gorzowa Wlkp. i honorowy obywatel województwa lubuskiego.

Autor dokumentu: Sebastian Petrus

 


12-04-2022                       Zmiana redakcyjna dokumentu

12-04-2022                       Odpublikowanie dokumentu

12-04-2022                       Utworzenie dokumentu

 


 

Informacje o dokumencie

 

Utworzył:                            Sebastian Petrus, data: 12-04-2022

Opublikował:                     brak, data: brak

Ostatnio modyfikował:   Sebastian Petrus, data: 12-04-2022