Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 31.03.2023 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 1 lutego 2023 r. dotyczący Projekt zmian Karty aktualizacji nr 23/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że pismem z dnia 30 marca 2023 r. przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie Projektu zmian Karty aktualizacji nr 23/2022.

Zmiany IRiESD planowane do wprowadzenia wynikają z wezwania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do korekty i uzupełnień postanowień dotyczących istotnych postanowień umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ze sprzedawcami energii elektrycznej zawartych w projekcie nowego Załącznika nr 5 do IRiESD „Istotne postanowienia umów o świadczenie usług dystrybucji zawieranych ze sprzedawcami”, stanowiącego część projektu Karty aktualizacji nr 23/2022 IRiESD.

 

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z postanowieniami IRiESD, na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl został udostępniony Projekt zmian Karty aktualizacji nr 23/2022 wysłany do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z raportem z procesu konsultacji przedmiotowy Projekt zmian Karty aktualizacji.

 

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }