Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Zawieranie umowy

Po złożeniu wniosku o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci elektroenergetycznej Enei Operator, jego zaakceptowaniu przez naszą firmę oraz uregulowaniu wszelkich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie do sieci Enei Operator dla nowo przyłączanego obiektu, należy w celu rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej zawrzeć umowę:

 

Umowa kompleksowa, zawierająca postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji

 

Procedura:


W przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy kompleksowej, prosimy o zapoznanie się z listą sprzedawców świadczących usługę kompleksową na obszarze działania Enei Operator.

 

Następnie należy skontaktować się ze sprzedawcą energii elektrycznej w celu zawarcia umowy. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej sprzedawcy lub w biurze obsługi Klienta.

 

W załączeniu do wniosku prosimy przekazać sprzedawcy niezbędne dane dotyczące warunków technicznych realizacji umowy związanych ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej, które zostaną wydane przez Eneę Operator po otrzymaniu wniosku o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci, jego zaakceptowaniu przez naszą firmę oraz uregulowaniu wszelkich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie do sieci Enei Operator.

 

Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,po wcześniejszym zawarciu z wybranym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej

 

Procedura:


W celu zawarcia powyżej umowy, prosimy o zapoznanie się z listą sprzedawców energii elektrycznej, z którymi ENEA Operator posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Po dokonaniu wyboru sprzedawcy oraz podpisaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej niezbędne jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Enei Operator. Druk wniosku można pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i przesłać na adres korespondencyjny Biura Obslugi Klienta, bądź dostarczyć osobiście.

 

Pliki do pobrania

 

Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku:

 

  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • pełnomocnictwo pisemne - gdy umowę w imieniu klienta podpisuje pełnomocnik.

 

Umowa o świadczenie usług dystrybucji zostanie przygotowana po otrzymaniu od wybranego sprzedawcy zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej.

 

Ważne:

 

Termin przyłączenia instalacji odbiorczej zostanie uzgodniony po zawarciu wybranej umowy.

 

Informujemy, że zarówno umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz umowa kompleksowa wymaga zgłoszenia przez wybranego Sprzedawcę do realizacji przez Eneę Operator.

 

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową o przyłączenie do sieci Klient zobowiązany jest zawrzeć umowę / umowy, o których mowa powyżej w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zrealizowaniu przez Eneę Operator prac określonych w Umowie o przyłączenie.

Procedura zawierania umowy dla obiektów, w którch nastąpiła zmiana dotychczasowego odbiorcy w związku ze sprzedażą obiektu, umową najmu, umową dzierżawy, itd. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez nowego odbiorcę należy zawrzeć umowę:

 

Umowa kompleksowa, zawierająca postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji

 

Procedura:
W przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy kompleksowej, prosimy o zapoznanie się z 
listą sprzedawców świadczących usługę kompleksową na obszarze działania Enei Operator.

Prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu zawarcia umowy. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej sprzedawcy lub w biurze obsługi Klienta.

 

 

Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, po wcześniejszym zawarciu z wybranym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej

 

Procedura:
W celu zawarcia powyżej umowy, prosimy o zapoznanie się z 
listą sprzedawców energii elektrycznej, z którymi Enea Operator posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Po dokonaniu wyboru sprzedawcy oraz podpisaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej niezbędne jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Eneą Operator. Druk wniosku można pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i przesłać na adres korespondencyjny Biura Obsługi Klienta, bądź dostarczyć osobiście.

Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku:

 

  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu,
  • pełnomocnictwo pisemne - gdy umowę w imieniu klienta podpisuje pełnomocnik.

 

Umowa o świadczenie usług dystrybucji zostanie przygotowana po otrzymaniu od wybranego sprzedawcy zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Ważne

Termin przyłączenia instalacji odbiorczej zostanie uzgodniony po zawarciu wybranej umowy.

 

Informujemy, że zarówno umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz umowa kompleksowa wymaga zgłoszenia przez wybranego Sprzedawcę do realizacji przez Eneę Operator.

 

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową o przyłączenie do sieci Klient zobowiązany jest zawrzeć umowę / umowy, o których mowa powyżej w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zrealizowaniu przez Eneę Operator prac określonych w Umowie o przyłączenie.

Po złożeniu wniosku o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci elektroenergetycznej Enei Operator, jego zaakceptowaniu przez Spółkę oraz uregulowaniu wszelkich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie do sieci Enei Operator dotyczącego obiektów, dla których nastąpiła  zmiana dotychczas obowiązujących warunków przyłączenia do sieci (zmiana mocy przyłączeniowej, rozdział lub scalenie instalacji elektrycznej) należy w celu rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z nowo przyjętymi parametrami zawrzeć umowę:

 

Umowa kompleksowa, zawierająca postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji

 

Procedura:
Prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu zawarcia stosownych zmian w obowiązującej umowie. Druk wniosku można pobrać ze strony sprzedawcy.

 

 

Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, po wcześniejszym zawarciu z wybranym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej – gdy jest już zawarta umowa

 

Procedura:
W celu zawarcia powyżej umowy zgodnej z nowymi parametrami, prosimy o wypełnienie stosownego druku wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji. Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i przesłać na adres korespondencyjny  Biura Obslugi Klienta
, bądź dostarczyć osobiście.

Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku:

  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • pełnomocnictwo pisemne - gdy umowę w imieniu klienta podpisuje pełnomocnik.

Po dokonaniu wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, celem świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej przez Eneę Operator, niezbędne jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Umowa zostanie przygotowana po otrzymaniu od wybranego sprzedawcy energii elektrycznej zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej. Zgłoszenie umowy powinno być dokonane na druku wniosku - zs-tpa.

 

Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej, Enea Operator przedstawi projekt umowy o świadczenie usług dystrybucji do akceptacji i podpisu.

 

Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku:

 

  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • pełnomocnictwo pisemne - gdy umowę w imieniu klienta podpisuje pełnomocnik.

Pliki do pobrania

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }