Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Dialog Techniczny w Enea Operator

Szanowni Państwo,

 

Realizowane przez Spółkę prace projektowe i roboty budowlane w oparciu o wypracowane w ramach funkcjonowania Rady Technicznej Enei Operator standardy pokazują jak skutecznie możemy wspólnie działać.

 

Dobrym przykładem jest tego budowana, przebudowywana i remontowana sieć spółki w oparciu o dokument pn. „Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia”. Jednak prace nad wymaganiami określonymi w przedmiotowym dokumencie nie zakończyły się w momencie jego wdrożenia w spółce. Niezmiennie przeglądamy nowe rozwiązania, technologie oraz wyciągami wnioski z monitorowania wykonywanych robót budowlanych, prowadzonego w spółce procesu prekwalifikacji przedmiotów materialnych oraz eksploatacji sieci.

 

Zapraszamy do dialogu technicznego poświęconego wypracowaniu rozwiązania technicznego konstrukcji wsporczych SN (słupów funkcyjnych SN) z układem pomiarowo - rozliczeniowym energii elektrycznej pośrednim, spełniającego potrzeby spółki.

 

Zachęcamy Państwa do współpracy, do rozmów technicznych, dyskutowania i w konsekwencji przekazywania uwag i własnych spostrzeżeń dotyczących wymagań zawieranych w obowiązujących w spółce Standardach. Państwa opinie, często bardzo praktyczne, pozwalają na tworzenie pragmatycznych opracowań, za co dziękujemy.

 

Chęć udziału w rozmowach technicznych dotyczących ww. zakresu prosimy zgłaszać na adres e-mail: rada.techniczna.eop@operator.enea.pl w terminie do 4.05.2022 r. 

 

Standardy opublikowane są w zakładce Info o sieci/Instrukcje i standardy sieci Enea Operator/Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator.

 

Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia wszystkim z Państwa możliwości udziału w Dialogu Technicznym, spotkanie poświęcone ww. tematyce odbędzie się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formule tele/wideo konferencji) lub w formie stacjonarnej w siedzibie Spółki (ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań).

Planowana data dialogu to: 10.05.2022 r.

 

Zapraszamy do współpracy.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }