Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

1.1.2. Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE

Cel projektu: zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej.

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę stacji 110/15 kV Skwierzyna II. W ramach projektu wprowadzone zostaną także funkcjonalności sieci inteligentnej.

 

Wartość projektu: 34 037 175,00 zł

Wkład UE: 14 384 965,65 zł

 

Kamienie milowe:

 • 10.10.2019 r. podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności

 • 04.09.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą

 • 14.07.2021 r. zakończono prace budowlane i dokonano odbioru końcowego stacji

Cel projektu: zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę stacji 110/15 kV Choszczno II oraz stacji 110/15 kV Recz. W ramach projektu wprowadzone zostaną także funkcjonalności sieci inteligentnej.

 

Wartość projektu:  17 430 434,86 zł brutto

Wkład UE: 8 586 430,43  zł

 

Kamienie milowe:

 • 28.12.2016 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 21.12.2018 dokonano odbioru technicznego stacji Recz
 • 28.12.2018 dokonano odbioru technicznego stacji Choszczno II
 • 31.12.2019 zakończono realizację projektu

Cel projektu: zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji 110/15 kV Miasteczko Krajeńskie wraz z budową nowej linii WN Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie. W ramach projektu wprowadzone zostaną także funkcjonalności sieci inteligentnej.

 

Wartość projektu: 15 895 487,00 zł brutto

Wkład UE: 7 637 949,64 zł

 

Kamienie milowe:

 • 28.12.2016 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 23.05.2017 zawarto umowę z Wykonawcą w zakresie budowy linii Piła Krzewina-Miasteczko Krajeńskie
 • 04.04.2018 zawarto umowę z Wykonawcą w zakresie przebudowy stacji Miasteczko Krajeńskie
 • 15.05.2020 zakończono prace dotyczące przebudowy stacji 110/15 kV Miasteczko Krajeńskie
 • 27.04.2023 zakończono prace dotyczące budowy nowej linii WN Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie, a tym samym zakończono realizację projektu

Cel projektu: zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji 110/15 kV Wronki, która, wraz z inwestycjami stowarzyszonymi, stanowi szerszą koncepcję zmiany konfiguracji pracy sieci w regionie. W ramach projektu wprowadzone zostaną także funkcjonalności sieci inteligentnej.

 

Wartość projektu: 31 456 020 zł brutto

Wkład UE: 14 356 464,08 zł

 

Kamienie milowe:

 • 28.12.2016 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 30.01.2018 podpisano umowę z Wykonawcą
 • 10.07.2023 nastąpił odbiór końcowy inwestycji

Cel projektu: zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę stacji 110/15 kV Suchy Las. W ramach projektu wprowadzone zostaną także funkcjonalności sieci inteligentnej.

 

Wartość projektu:  21 328 156,95 zł brutto

Wkład UE: 9 821 085,69 zł

 

Kamienie milowe:

 • 27.10.2017 podpisano z Ministrem Energi umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Spójności
 • 10.05.2019 uzyskano pozwolenie na budowę.
 • 22.05.2019 przekazano Wykonawcy plac budowy i rozpoczęto prace budowlane.
 • 19.12.2022 zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego prac.

Cel projektu: zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę stacji 110/15 kV Kostrzyn II. W ramach projektu wprowadzone zostaną także funkcjonalności sieci inteligentnej.

 

Wartość projektu:  16 226 775 zł

Wkład UE: 9 222 226,82 zł

 

Kamienie milowe:

 • 27.10.2017 r. podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 20.10.2017 r. zawarto umowę z Wykonawcą
 • 23.12.2020 r. dokonano odbioru końcowego stacji

Cel projektu: zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę stacji 110/15 kV Szczepankowo. W ramach projektu wprowadzone zostaną także funkcjonalności sieci inteligentnej.

 

Wartość projektu:  18 712 974 zł

Wkład UE: 10 658 085,26 zł

 

Kamienie milowe:

 • 27.10.2017 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 02.07.2018 rozpoczęto prace projektowe 
 • 23.03.2021 zawarto umowę z Wykonawcą

1.4. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia

1.4.1. Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym

Cel projektu: Zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.

 

Planowane efekty: Unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej oraz przebudowę infrastruktury sieciowej na terenie miasta Poznania. Poprawa jakości i efektywności dostaw energii, możliwość rozwoju odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii.

 

Wartość projektu: 27 587 719,50 zł brutto

Wkład UE: 14 945 100,26 zł

 

Kamienie milowe:

 • 16.09.2020 r. podpisanie z Ministerstwem Klimatu umowy o dofinansowanie
 • 24.06.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą
 • styczeń 2023 r. zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego prac.

Cel projektu: Zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.

 

Planowane efekty: Unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej oraz przebudowę infrastruktury sieciowej na terenie Rejonu Dystrybucji Zielona Góra i Nowa Sól. Poprawa jakości i efektywności dostaw energii, możliwość rozwoju odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii.

 

Wartość projektu: 24 120 300,00 zł brutto

Wkład UE: 13 621 602,67 zł

 

Kamienie milowe:

 • 16.09.2020 r. podpisanie z Ministerstwem Klimatu umowy o dofinansowanie
 • 30.06.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą
 • 21.12.2021 zakończono realizację prac projektowych
 • 29.11.2022 zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego prac
#image-in-columns__5f538f13-7b73-4c63-9774-e461527e9e45 .only-change-img-height img{ height: 260px;}

Cel projektu: Zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.

 

Planowane efekty: Unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej oraz przebudowę infrastruktury sieciowej na obszarze Rejonów Dystrybucji Gorzów Wielkopolski oraz Choszczno. Poprawa jakości i efektywności dostaw energii, możliwość rozwoju odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii.

 

Wartość projektu: 26 946 962,67 zł brutto

Wkład UE: 11 163 805,66 zł

 

Kamienie milowe:

 • 16.09.2020 r. podpisanie z Ministerstwem Klimatu umowy o dofinansowanie
 • 30.06.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą
 • czerwiec 2023 r. zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego prac

Cel projektu: Zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony

 

Planowane efekty: Projekt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii dla gmin położonych na terenie Rejonów Dystrybucji Szczecin, Międzyzdroje oraz Stargard. Budowa nowej oraz modernizacja już istniejącej infrastruktury energetycznej poprawi jakość i efektywność dostaw energii, możliwość rozwoju odnawialnych źródeł oraz zmniejszy ryzyko wystąpienia awarii.

 

Wartość projektu: 38 763 450,00 zł brutto

Wkład UE: 21 161 957,94 zł

 

Kamienie milowe:

 • 17.12.2019 r. podpisanie z Ministerstwem Aktywów Państwowych umowy o dofinansowanie
 • 27.09.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą 
 • 02.09.2020 r. zakończono prace projektowe i uzyskano komplet pozwoleń na budowę
 • 29.05.2023 r. zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego prac

Cel projektu: zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej oraz budowę i przebudowę infrastruktury sieciowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego: linia SN – Ostromecko oraz linia SN - Sicienko wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Wartość projektu: 23 047 047,58 zł brutto

Wkład UE: 5 926 121,18 zł

 

Kamienie milowe:

 • 22.06.2017 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 24.01.2018 podpisano umowę z wykonawcą
 • 09.03.2022 zakończono realizację prac projektowych
 • 21.10.2022 zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego prac

Cel projektu: zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej oraz budowę i przebudowę infrastruktury sieciowej na terenie zachodniej Polski - obszar zielonogórski: ciągi liniowe LN-305, LN-334, LN-307 oraz LN-315 i LN-316 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Wartość projektu: 9 735 204 zł brutto

Wkład UE: 5 461 731,37 zł

 

Kamienie milowe:

 • 22.06.2017 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 02.10.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą
 • Trwają prace projektowe
 • 02.2022 – zakończenie robót budowlanych i odbiór końcowy prac 

Cel projektu: zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców południowej Wielkopolski.

 

Wartość projektu:  25 714 872 zł brutto

Wkład UE: 14 895 048,06 zł

 

Kamienie milowe:

 • 08.09.2017 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności

Cel projektu: zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców zachodniej Polski.

 

Wartość projektu:  14 144 639,42 zł brutto

Wkład UE: 6 314 371,25 zł

 

Kamienie milowe:

 • 08.09.2017 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 02.08.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą
 • 25 lutego 2022 r. zakończono prace projektowe
 • 31.03.2023 r. - zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego prac

Cel projektu: zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców północno-zachodniej Polski.

 

Wartość projektu:  14 308 590 zł brutto

Wkład UE: 8 372 359,38 zł

 

Kamienie milowe:

 • 27.10.2017 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 16.10.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą
 • 09.12.2019 r. zakończono prace projektowe
 • 18.05.2021 r. zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego prac

Cel projektu: zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców środkowej Wielkopolski.

 

Wartość projektu:  21 443 451 zł brutto

Wkład UE: 12 415 706,26 zł

 

Kamienie milowe:

 • 27.10.2017 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 18.06.2018 podpisano umowę z Wykonawcą
 • Trwają prace projektowe

Cel projektu: zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców północnej Wielkopolski.

 

Wartość projektu:  34 952 049 zł brutto

Wkład UE: 20 245 944,05 zł

 

Kamienie milowe:

 • 27.10.2017 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 05.07.2018 podpisano porozumienie z Wykonawcą
 • Trwają prace projektowe

7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

 

Planowane efekty: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców dzięki unowocześnieniu infrastruktury energetycznej. Dzięki wprowadzeniu funkcjonalności sieci inteligentnej, nastąpi budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego.  Realizacja projektu zapewni bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla ok. 40,7 tys. odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy miasta Szczecina, gminy Wolin, Gryfice oraz Brojce i Płoty.

 

Wartość projektu: 33 229 620,00 zł brutto

Wkład UE: 17 704 772,68 zł

 

Kamienie milowe:

 • 24.04.2020 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 29.07.2020 podpisano umowę z Wykonawcą
 • 26.10.2021 zakończono realizację prac projektowych
 • 30.11.2022 zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego prac

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

 

Planowane efekty: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców dzięki unowocześnieniu infrastruktury energetycznej. Dzięki wprowadzeniu funkcjonalności sieci inteligentnej, nastąpi budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego.  Realizacja projektu zapewni bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla ok. 69,6 tys. odbiorców zlokalizowanych na terenie gmin Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Sieraków, Mosina, Czerniejewo, Września, Czempiń, Brodnica, Rydzyna, Krzemieniewo, Poniec i Bojanowo oraz miasta Poznania

 

Wartość projektu: 66 251 370,00 zł brutto

Wkład UE: 35 298 832,14 zł

 

Kamienie milowe:

 • 24.04.2020 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

 

Planowane efekty: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców dzięki unowocześnieniu infrastruktury energetycznej. Dzięki wprowadzeniu funkcjonalności sieci inteligentnej, nastąpi budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego.  Realizacja projektu zapewni bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla ok. 55,2 tys. odbiorców, przyłączonych do sieci Spółki, zlokalizowanych na terenie następujących gmin: Pakość, Barcin, Złotniki Kujawskie, Janikowo, Rojewo, Inowrocław, Mogilno, Dąbrowa, Gąsawa, Rogowo, Trzemeszno, Bukowiec, Świekatowo, Pruszcz, Kruszwica, Strzelno, Jeziora Wielkie, Skulsk oraz miast: Bydgoszcz i Świecie.

 

Wartość projektu: 61 860 589,69 zł brutto

Wkład UE: 29 517 781,08 zł

 

Kamienie milowe:

 • 24.04.2020 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 08.2020 – 05.2021 podpisano umowy z Wykonawcami
 • 22.09.2022 zakończono realizację prac projektowych
 • 12.10.2023 zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego prac
#image-in-columns__1e8b428a-8214-4f04-9cbf-4b2205f755a6 .only-change-img-height img{ height: 150px;}

Cel projektu: poprawa zasilania miasta Świnoujście oraz zachodniej części gminy Międzyzdroje, a także niezawodności dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu, poprzez modernizację stacji 110/15 kV Warszów;

 

Wartość projektu: 19 327 800,78 zł brutto

Wkład UE: 7 606 289,45 zł

 

Kamienie milowe:

 • 17.09.2019 r. podpisanie z Instytutem Nafty i Gazu umowy o dofinansowanie
 • 26.07.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą
 • 30.11.2021 r. zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego prac
#image-in-columns__54cee442-1653-454c-a4ba-f5d233bf14d2 .only-change-img-height img{ height: 150px;}

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji elektroenergetycznej GPZ Piła Południe 110/15 kV, w tym także wprowadzenie funkcjonalności sieci inteligentnej.

 

Wartość projektu: 12 012 714 zł brutto

Wkład UE: 7 520 504,02 zł

 

Kamienie milowe:

 • 30.12.2016 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 23.05.2017 podpisano umowę z Wykonawcą
 • 08.10.2018 uzyskano pozwolenie na budowę dla realizacji projektu
 • 30.04.2020 – zakończenie robót budowlanych i odbiór końcowy prac
#image-in-columns__f5dbaf61-9c07-4980-bc4e-f90302510140 .only-change-img-height img{ height: 150px;}

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji elektroenergetycznej GPZ Żary 110/20kV, w tym także wprowadzenie funkcjonalności sieci inteligentnej.

 

Wartość projektu: 4 768 221,90 zł brutto

Wkład UE: 2 486 027,53 zł

 

Kamienie milowe:

 • 30.12.2016 – podpisanie z Instytutem Nafty i Gazu umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 03.2017 – 12.2018 – realizacja prac w ramach umowy z wykonawcą
 • 12.2018 – zakończenie robót budowlanych i odbiór końcowy prac 
#image-in-columns__df4b1b18-fdeb-4490-b0f3-f01de7946e96 .only-change-img-height img{ height: 150px;}

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę RS Garaszewo wraz z wyprowadzeniami oraz budowę linii 110 kV relacji: SE Kromolice – GPZ Gądki (w zakresie odcinka SE Kromolice – GPZ Nagradowice) oraz SE Kromolice – GPZ Swarzędz (w zakresie odcinka SE Kromolice – GPZ Nagradowice) i SE Kromolice – GPZ Nagradowice – linia dwutorowa, w tym także wprowadzenie funkcjonalności sieci inteligentnej.

 

Wartość projektu: 37 711 214,98 zł brutto

Wkład UE: 19 728 185,89 zł

 

Kamienie milowe:

 • 30.12.2016 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 20.10.2017 podpisano umowę z Wykonawcą
 • 29.09.2021 zakończono realizację prac projektowych
 • 29.11.2022 zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego prac
#image-in-columns__2dbd0ca1-4f2a-4fa9-a7e5-d7c10d173498 .only-change-img-height img{ height: 150px;}

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji 110/15 kV Dąbie oraz zmianę zasilania stacji Zdroje poprzez budowę linii 110 kV, w tym także wprowadzenie funkcjonalności sieci inteligentnej.

 

Wartość projektu: 19 409 892 zł brutto

Wkład UE: 9 390 251,99 zł

 

Kamienie milowe:

 • 16.03.2017 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 • 12.04.2017 podpisanie umowy z wykonawcą prac w zakresie zmiany zasilania stacji 110/15 kV Zdroje
 • 15.05.2017 – podpisanie umowy z wykonawcą prac w zakresie przebudowy stacji 110/15 kV Dąbie
 • prace budowlane związane z realizacją projektu zostały zakończone
#image-in-columns__0dd7397c-83ea-4a4d-b66c-9f968c366dcc .only-change-img-height img{ height: 150px;}

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Towarowa wraz z liniami zasilającymi oraz wyprowadzeniami średniego napięcia, a także przebudowę GPZ Poznań-Główna, w tym także wprowadzenie funkcjonalności sieci inteligentnej.

 

Wartość projektu: 60 691 847,02 zł brutto

Wkład UE: 25 051 036,98 zł

 

Kamienie milowe:

 • 27.06.2017 r. podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 • 30.05.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą w zakresie przebudowy stacji 110/15/6 kV Poznań Główna

 • 22.01.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą w zakresie budowy stacji 110/15 kV Towarowa

 • 30.10.2020 r. zakończono prace na stacji 110/15/6 kV Poznań Główna

 • 24.02.2023 r. zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego prac na stacji 110/15 kV Towarowa

#image-in-columns__a15b8f34-b960-4cef-8013-f3bd64b4d88a .only-change-img-height img{ height: 150px;}

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Chodzież, w tym także wprowadzenie funkcjonalności sieci inteligentnej.

 

Wartość projektu: 14 761 780 zł brutto

Wkład UE: 7 144 373,19 zł

 

Kamienie milowe:

 • 27.06.2017 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 11.09.2018 uzyskano pozwolenie na budowę
 • 21.11.2018 przekazano Wykonawcy plac budowy i rozpoczęto prace budowlane
 • 16.12.2022 zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego prac
#image-in-columns__393f0d88-dd1f-4cd6-ba96-0ce91e284ef7 .only-change-img-height img{ height: 150px;}

Cel projektu: poprawa zasilania miasta Poznania, a także niezawodności dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej, poprzez budowę stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV – GPZ Garbary wraz z powiązaniami WN i SN, która zastąpi obecnie funkcjonującą i wyeksploatowaną stację będącą własnością Veolia Energia Poznań ZEC S.A.

 

Wartość projektu: 42 681 543,02 zł brutto

Wkład UE: 11 437 051,10 zł

 

Kamienie milowe:

 • 15.12.2017 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 14.12.2023 odbiór końcowy inwestycji
#image-in-columns__c4590c49-74e1-4f10-bcec-ae820fabd537 .only-change-img-height img{ height: 150px;}

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji 110/15 kV Oborniki.

 

Wartość projektu:  13 730 344,05 zł brutto

Wkład UE: 6 679 544,96 zł

 

Kamienie milowe:

 • 28.12.2017 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneg
 • 21.09.2017 podpisano umowę z Wykonawcą
 • 10.08.2018 uzyskano pozwolenie na budowę.
 • 09.01.2019 przekazano Wykonawcy plac budowy i rozpoczęto prace budowlane.
 • 16.01.2023 zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego prac
#image-in-columns__b6e4f336-d6b5-4f13-8d61-fb91b1858b17 .only-change-img-height img{ height: 150px;}

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

 

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji 110/15 kV Górczyn.

 

Wartość projektu:  17 987 206,93 zł brutto

Wkład UE: 8 702 899,31 zł

 

Kamienie milowe:

 • 28.12.2017 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneg
 • 27.12.2018 uzyskano pozwolenie na budowę.
 • 28.01.2019 przekazano Wykonawcy plac budowy i rozpoczęto prace budowlane.
 • 19.12.2022 zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego prac.
#image-in-columns__cf1b1d0b-cf78-4228-a507-3e268fe22f90 .only-change-img-height img{ height: 317px;}

„W ramach projektów dofinansowanych z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020. W związku z powyższym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO), poniżej zamieszczono klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizowanych przez Spółkę projektów:

 

Klazula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów i wykonawców oraz ich pracowników  na potrzeby realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Klazula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników Beneficjenta na potrzeby realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Klazula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych właścicieli, od których nabywane są nieruchomości na potrzeby realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }