Szukaj

Wykorzystanie elektronicznego długopisu podczas kontroli nielegalnego poboru energii elektrycznej

Wykorzystanie elektronicznego długopisu podczas kontroli nielegalnego poboru energii elektrycznej

Krzysztof Frontczak

Koordynator ds. Układów Pomiarowych

 

Departament Zarządzania Informacją Pomiarową

Biuro Zarządzania Układami Pomiarowymi

Enea Operator Sp. z o.o. 

Pomysł na zainteresowanie się technologią digitalizacji danych za pomocą długopisu cyfrowego pojawił się w Enea Operator pod koniec 2016 roku po przeczytaniu artykułu w lokalnej prasie pod tytułem: „W Poznaniu stworzyli program, który zamienia pismo cyfrowe na dane”. Departament Zarządzania Informacją Pomiarową Enei Operator, chcąc wykorzystać nową technologię w swoich działaniach, po poszerzeniu wiedzy w jej zakresie, podjął decyzję o przetestowaniu systemu automatycznej digitalizacji danych w przeprowadzanych kontrolach nielegalnego poboru energii elektrycznej.

Elektroniczny długopis IC Pen

Kontrolerzy wyposażeni zostali w długopisy cyfrowe, wygenerowane z systemu IC Pen odpowiednie protokoły kontroli oraz w tablety z zainstalowaną aplikacją mobilną do obsługi długopisów. W trakcie kontroli pracownik sporządza protokół długopisem, który posiada piszący wkład i jest jednocześnie skanerem. Po złożeniu podpisów na dokumencie przez obie strony i zakończeniu kontroli następuje przesłanie dokumentacji przez aplikację mobilną na serwer firmowy, a oryginał przekazywany jest osobie kontrolowanej. Elektroniczna wersja protokołu kontroli dostępna jest dla kontrolera, jak również dla osób obsługujących protokoły w biurze, bezpośrednio po jej zakończeniu.

Formularze, które są wykorzystywane w procesie mają unikatowy format. Wypełnienie papierowego formularza długopisem cyfrowym tworzy wzajemnie jednoznacznie przyporządkowaną do niego wersję elektroniczną dokumentu. Nie ma możliwości kserowania dokumentów w celu ich późniejszego wypełnienia. Taka kopia nie zostanie przyjęta przez aplikację. Poprawne są tylko wydruki wygenerowane z systemu zarządzającego elektronicznymi długopisami.

Przesłane na serwer protokoły kontroli mogą być analizowane między innymi pod kątem czasu ich wypełnienia, ponieważ naniesione są na nich znaczniki czasu, które w prosty sposób pokazują historię pisania danego formularza.

Podpis składany przy pomocy długopisu elektronicznego ma cechy  biometryczne, które są zapisane, rozpoznawane oraz porównywane. Długopis zbiera takie dane jak siła nacisku i kąt pisania, a prawdopodobieństwo podrobienia podpisu jest bliskie zeru.

Proces z wykorzystaniem elektronicznego długopisu można opisać w następujący sposób:

Kontroler przy użyciu elektronicznego długopisu wypełnia papierową wersję protokołu. Po uzyskaniu podpisów i zakończeniu kontroli za pomocą aplikacji mobilnej przesyła dane na serwer. Jednocześnie kontroler w tablecie ma możliwość podglądu wysłanego dokumentu. Po upewnieniu się, że dane są na serwerze, wypisany oryginał protokołu kontroli przekazywany jest osobie kontrolowanej. W tym samym czasie pełna dokumentacja z przeprowadzonej kontroli jest już dostępna dla osób pracujących w biurze, obsługujących tematykę nielegalnego poboru energii elektrycznej.

Proces z wykorzystaniem elektronicznego długopisu

Wykorzystanie elektronicznego długopisu niesie za sobą szereg korzyści:

- Oszczędność czasu i pieniędzy – ograniczona została liczba drukowanych formularzy. W przypadku wersji elektronicznych dokumentów nie ma potrzeby stosowania archiwizacji, co obniża również koszty obsługi,

- Skrócenie obiegu dokumentów – kontrolerzy nie muszą jeździć do biura w celu wysłania protokołów. W tym czasie mogą przeprowadzić większą liczbę kontroli,

- Bezpieczeństwo – odczytanie danych przechowywanych w elektronicznym długopisie możliwe jest tylko po połączeniu z serwerem za pomocą odpowiednich uprawnień,

- Optymalizacja komunikacji - pełna dokumentacja z przeprowadzonej kontroli jest dostępna dla osób pracujących w biurze, obsługujących tematykę nielegalnego poboru energii elektrycznej od razu po zakończonej kontroli,

- Znaczniki czasu – dokumenty zawierają informacje, które pokazują historię pisania danego formularza. Nie ma możliwości antydatowania lub naniesienia późniejszych zmian w dokumencie bez pozostawienia śladu o tym fakcie w systemie,

- Mobilność – do pracy w terenie wystarczy elektroniczny długopis w połączeniu z aplikacją mobilną oraz formularz kontroli. Zastosowana bateria pozwala na całodzienną pracę długopisu.

Wykorzystanie technologii elektronicznego długopisu podczas przeprowadzanych kontroli nielegalnego poboru energii elektrycznej sprawdziło się na tyle, że obecnie w Enei Operator każdy zespół obsługujący powyższe kontrole wykorzystuje w swojej pracy elektroniczny długopis.

Dzięki systemowi, do którego przesyłane są wypełnione protokoły, oprócz szybkiego czasu przesłania dokumentacji po wykonanej kontroli, Enea Operator zyskała narzędzie, które pozwala na sprawną archiwizację wersji elektronicznych, ich odpowiednią filtrację oraz szybkie wyszukiwanie konkretnych przypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej.

 Przykładowy protokół kontroli

The use of an electronic pen to control illegal electricity consumption

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.