Szukaj

Pomysły, projekty racjonalizatorskie i przedsięwzięcia innowacyjne

Innowacje stanowią istotny czynnik rozwoju przedsiębiorstwa dlatego ważnym jest wdrażanie projektów racjonalizatorskich i przedsięwzięć innowacyjnych w poszczególnych obszarach działalności spółki. Dla zapewnienia najwyższej użyteczności tych rozwiązań, Enea Operator stworzyła zasady postępowania z Pomysłami, Projektami racjonalizatorskimi lub Przedsięwzięciami innowacyjnymi. Zasady te określają sposób postępowania z autorskimi koncepcjami zgłaszanymi przez naszych pracowników oraz podmioty zewnętrzne. W ten sposób chcemy docenić potencjał naszych pracowników, a także nawiązać współpracę z  podmiotami zewnętrznymi. Realizacja autorskich inicjatyw daje możliwość wspólnego wypracowania oraz przetestowania nowych rozwiązań w warunkach rzeczywistych.

Pomysł, projekt racjonalizatorski, a może przedsięwzięcie innowacyjne?

 1. Pomysł – rozumiany jako koncepcja Projektu racjonalizatorskiego lub Przedsięwzięcia innowacyjnego. Jest najbardziej ogólnym określeniem koncepcji proponowanego rozwiązania. Na podstawie zgłoszenia pomysłu opracowane zostaje zgłoszenie projektu racjonalizatorskiego lub przedsięwzięcia innowacyjnego. Jednak w to już w momencie zgłoszenia pomysłu trafia on do rejestru zasobów Enea Operator. Po doszczegółowieniu może być on realizowany albo jako projekt racjonalizatorski albo przedsięwzięcie innowacyjne.
   
 2. Projekt racjonalizatorski – w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym, know-how lub topografią układu scalonego.
   
 3. Przedsięwzięcie innowacyjne, które w szczególności może składać się z:

1)           utworu;

2)           wynalazku;

3)           wzoru użytkowego;

4)           wzoru przemysłowego;

5)           znaku towarowego;

6)           topografii układów scalonych;

7)           know-how.

 

 

Kto może złożyć zgłoszenie pomysłu, projektu lub przedsięwzięcia?

Zgłaszającym może być:

 1. Pracownik, w przypadku projektu racjonalizatorskiego, a w przypadku pomysłu lub przedsięwzięcia innowacyjnego, gdy zostały stworzone poza stosunkiem pracy.
   
 2. Podmiot zewnętrzny.
   

Zgłoszenie może być dokonane przez zgłaszającego indywidualnie lub wspólnie z innymi zgłaszającymi.

Jak zgłosić pomysł, projekt i przedsięwzięcie?

 • Należy wypełnić odpowiednie zgłoszenie (pomysłu – załącznik nr 1 albo projektu/przedsięwzięcia – załącznik nr 2) dostępne w zakładce „4. Regulamin i formularze”. W przypadku projektu/przedsięwzięcia można dodatkowo wykonać model biznesowy określający szacowaną wartość zgłaszanego projektu lub przedsięwzięcia. W przypadku wątpliwości zgłaszającego związanych z prawidłowym wypełnieniem formularza, przed złożeniem, zgłaszający może wypełnić wersję roboczą i wystąpić o pomoc w prawidłowym jego wypełnieniu. Pomoc będzie niezwłocznie udzielana tak, aby najpełniej oddać intencję zgłaszającego.
 • Zgłoszenie w pierwszej kolejności należy przesłać w wersji elektronicznej na adres pomysl@operator.enea.pl
 • Po złożeniu zgłoszenia w wersji elektronicznej, zgłoszenie to powinno zostać wydrukowane, a następnie podpisane przez wszystkich zgłaszających wraz z oświadczeniami stanowiącymi integralną część formularza i wysłać pod adres:
   
ENEA Operator Sp. z o.o.
Biuro Inicjatyw Innowacyjnych
Ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

 
 • W przypadku ustalenia braków zgłaszający zostanie poproszony o jego uzupełnienie. Niezależnie od ustalenia i uzupełniania braków, zgłoszenie pozostanie wiążące.
 • W przypadku zgłoszenia pomysłu (załącznik nr 1) zgłaszającemu przekazane zostaną wytyczne w celu opracowania przez niego danych potrzebnych do zgłoszenia projektu lub przedsięwzięcia (załącznik nr 2). Przekazując ww. wytyczne zostanie określony termin, po upływie którego będzie możliwa realizacja projektu lub przedsięwzięcia w oparciu o zgłoszony pomysł bez dalszego udziału zgłaszającego. W takiej sytuacji zgłaszający udzieli Enei Operator potrzebnej pomocy do dalszego rozwijania i korzystania z projektu lub przedsięwzięcia przez Eneę Operator.
 • Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenie projektu/przedsięwzięcia zostanie ono przekazane odpowiednim jednostkom Enei Operator celem wydania rekomendacji.
 • Po przyjęciu danego projektu lub przedsięwzięcia do realizacji zostają zawarte ze zgłaszającymi stosowne umowy. Zawarcie umowy jest warunkiem przyznania zgłaszającemu wynagrodzenia.

Regulamin i formularze

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.