Szukaj

Enea Operator to jedna ze spółek Grupy Kapitałowej Enea. Jesteśmy nowoczesnym Pracodawcą, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Spółki opiera się na dystrybucji energii elektrycznej oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy ponad 4 tysiące silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja i Bezpieczeństwo.

Jeżeli jesteś osobą nastawioną na realizację celów, potrafisz pracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzisz do swoich obowiązków- złóż swoją aplikację, bo właśnie takich osób szukamy.

Więcej o nas na stronie www.operator.enea.pl

Enea Operator sp. z o.o./ Oddział Dystrybucji Zielona Góra/Wydział Układów Pomiarowych/ Sekcja Technicznej Obsługi Odbiorców Wielkiego Odbioru informuje, iż poszukuje pracownika na stanowisko:

Młodszy Specjalista / Specjalista ds. Wielkiego Odbioru

Województwo: lubuskie Miejscowość: Zielona Góra

Kategoria: Utrzymanie/Serwis Poziom stanowiska: Stanowisko specjalistyczne

Spółka: Enea Operator Termin składania aplikacji: 2020-12-06

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Prowadzenie, obsługa i sprawdzanie realizowanych przez elektromonterów zleceń Wielkiego Odbioru.
 • Nadzór nad terminowością i jakością realizowanych zleceń Wielkiego Odbioru.
 • Kontrola wewnętrznych instalacji zasilających i wykrywanie nielegalnego poboru energii elektrycznej dla układów pomiarowych.
 • Współudział w odbiorach technicznych i sprawdzeniach technicznych przyjmowanych do eksploatacji obiektów elektroenergetycznych oraz układów pomiarowych.
 • Współpraca przy opiniowaniu dokumentacji technicznej w zakresie układów pomiarowych.
 • Inwentaryzacja i aktualizacja danych dotyczących układów pomiarowych Wielkiego Odbioru.
 • Prowadzenie rozliczenia materiałów i urządzeń pobranych przez elektromonterów realizujących zlecenia obsługi technicznej.
 • Współudział w badaniu układów pomiarowych Wielkiego Odbioru w pozostałych polach WN i SN – w tym  układy pomiarowe z klientami grupy taryfowej A,B w tym układy OZE.
 • Współudział w badaniu układów pomiarowych Wielkiego Odbioru (bilansujących) w stacjach SN/nn, zabudowa liczników i urządzeń transmisyjnych AMI oraz eksploatacja układów pomiarowych.
 • Przygotowanie zabudowy , wymiany, sprawdzenie przekładników prądowych nn w układach pomiarowych Wielkiego Odbioru.
 • Prowadzenie wymiany legalizacyjne liczników w układach Wielkiego Odbioru.
 • Prowadzenie kontroli układów pomiarowych bezpośrednich, półpośrednich i pośrednich.
 • Programowanie i parametryzacja modułów komunikacyjnych oraz liczników energii elektrycznej.
 • Uczestnictwo w montażu i obsługa analizatorów jakości energii elektrycznej.
 • Współpraca przy określaniu korekty zużycia energii elektrycznej związanej z nieprawidłową pracą układów pomiarowych.
 • Koordynacja prac i obsługa zleceń windykacyjnych.
 • Współpraca z innymi jednostkami w zakresie obsługi Klienta.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe o profilu elektrycznym lub pokrewnym,
 • Wiedza z zakresu budowy, działania i eksploatacji układów pomiarowych energii elektrycznej w tym układów półpośrednich i pośrednich,
 • Umiejętność czytania i analizy dokumentacji technicznej w tym schematów technicznych,
 • Ogólna wiedza z branży elektroenergetycznej, Prawa energetycznego, Ustawy o OZE i związanych z nimi rozporządzeń, w tym zagadnień dot. jakości energii elektrycznej,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Mile widziane doświadczenie w branży energetycznej,
 • Posiadanie świadectw kwalifikacyjnych E i D będzie dodatkowym atutem,
 • Dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, sumienność, odpowiedzialność, samodzielność w działaniu, odporność na stres.

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Pełny wymiar czasu pracy,
 • Pakiet świadczeń pracowniczych („wczasy pod gruszą”, dofinansowanie do kultury i sportu (m.in. Karta Multisport), Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży i wiele innych),
 • Możliwość skorzystania z opieki medycznej oraz preferencyjną ofertę ubezpieczeniową na życie,
 • Rozwój zawodowy oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

INFORMACJE:

 • Przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2020r.
 • Miejsce pracy: Zielona Góra

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji, klikając w przycisk Aplikuj  lub na adres:    rekrutacje@operator.enea.pl, w terminie do:   06.12.2020r., w tytule wiadomości wpisując: 
257-Zielona Góra-ZUP-PW-Młodszy Specjalista/Specjalista ds. WO”.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 683 073 700 PLN.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres pocztowy: Marcin Paterski Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.

2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

a. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

b. w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.

d. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, usługi prawne, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO,

g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

6. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

8. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Klikając w przycisk „APLIKUJ” lub wysyłając CV i/lub List Motywacyjny do Spółki ENEA Operator Sp. z o.o. wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia (CV + list motywacyjny w języku polskim) należy przesyłać klikając:

Aplikuj na stanowisko

Młodszy Specjalista / Specjalista ds. Wielkiego Odbioru

"*" - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.