Szukaj

Program

Elektromobilność. Smart cities. Zrównoważony transport. Sieci inteligentne
w energetyce.

Szczecin, Hotel Radisson Blu

19-20 listopada 2019 r.

 

DZIEŃ PIERWSZY, 19 LISTOPADA 2019

10:00-10:30

Rejestracja uczestników

10:30-10:45

Powitanie, dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US, Wiceprezes Zarządu ENEA Operator ds. Innowacji i Logistyki

10:45-11:30

Przemówienia gości honorowych

Elektromobilność – perspektywa samorządów i sektora energetycznego

 

Moderatorzy:

prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk; Narodowa Akademia Nauk Ekonomicznych Ukrainy

dr hab. Radosław Miśkiewicz, prof. PŚ, Politechnika Śląska

11:30-11:45

Możliwości finansowania działań związanych z rozwojem elektromobilności z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii (do potwierdzenia)

11:45-12:00

Ramy prawne rozwoju elektromobilności – ocena rozwiązań legislacyjnych wsparcia innowacyjności

dr hab. Filip Elżanowski, Uniwersytet Warszawski, dr Maciej Szmigiero, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

12:00-12:15

Realizacja obowiązków w zakresie rozwoju elektromobilności w systemie zamówień publicznych

mgr Jarosław Kola, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

12:15-12:30

Działania ENERGA-OPERATOR SA w zakresie realizacji postanowień Ustawy o elektromobilności i współpracy z samorządami

Łukasz Łuczak, ENERGA-OPERATOR SA

12:30-12:45

Transfer wiedzy we współczesnej gospodarce w aspekcie rozwoju innowacyjnych technologii związanych z elektromobilnością

dr hab. Radosław Miśkiewicz, prof.PŚ, Politechnika Śląska

12:45-13:15

Q&A

13:15-13:45

Przerwa kawowa

Technologie w służbie idei smart city

 

Moderatorzy:

prof. zw. dr hab. inż. Grzegorz Benysek, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Waldemar Budner, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

13:45-14:00

Elektryczne pojazdy dostawcze jako skuteczne rozwiązanie dla logistyki miejskiej

dr hab. Stanisław Iwan, prof. AMS, Akademia Morska w Szczecinie

14:00-14:15

Bluetooth Low Energy i sieci ad-hoc jako „ostatni metr” systemów informacyjnych miasta

dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

14:15-14:30

Wybrane zagadnienia technologiczne z zakresu budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

prof. zw. dr hab. inż. Grzegorz Benysek, Uniwersytet Zielonogórski

14:30-14:45

Kompatybilność elektromagnetyczna – wyzwania technologiczne dla rozwoju Smart City

dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

14:45-15:15

Q&A

15:15-16:15

Obiad

DZIEŃ DRUGI, 20 LISTOPADA 2019 R.

09:30-10:00

Rejestracja uczestników

Zrównoważony transport jako determinanta przyjaznej energii miast

 

Moderatorzy:

dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni

dr hab. Sławomir Jankiewicz, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

10:00-10:15

Zadania gmin związane z budową ogólnodostępnych stacji ładowania z perspektywy polskiego i unijnego prawa energetycznego

dr Piotr Lissoń, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

10:15-10:30

Mobilność miejska a jakość życia

dr Michał Suchanek, Uniwersytet Gdański

10:30-10:45

Korzyści związane z wykorzystaniem aut elektrycznych w miejskim systemie car-sharingu

dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz, Uniwersytet Szczeciński

10:45-11:00

Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do prognozowania energochłonności taboru komunikacji miejskiej

dr Elżbieta Szaruga, Uniwersytet Szczeciński

11:00-11:30

Q&A

11:30-11:45

Przerwa kawowa

Smart grid i jej rola w rozwoju i funkcjonowaniu miast

 

Moderator:

Krzysztof Kochanowski, Stowarzyszenie Polskiej Izby Magazynowania Energii

dr hab. inż. Krzysztof OKARMA, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

11:45-12:00

Inteligencja zaszyta w sieci

Mieczysław Wrocławski, ENERGA-OPERATOR SA

12:00-12:15

Magazyny energii elektrycznej jako infrastruktura sieci smart-grid zwiększająca jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej

dr hab. inż. Paweł Szcześniak,  Uniwersytet Zielonogórski

12:15-12:30

Oferta WFOŚiGW w Szczecinie w zakresie finansowania przedsięwzięć z zakresu energetyki prosumenckiej oraz elektromobilności

Wojciech Butrym, WFOŚiGW w Szczecinie

12:30-12:45

Zastosowanie przekształtników w sieci prądu stałego jako uniwersalne rozwiązanie energooszczędne

dr inż. of. elektr. Maciej Kozak, prof. AMS, Akademia Morska w Szczecinie

12:45-13:15

Q&A

13:15-13:30

Zakończenie konferencji

13:30-14:30

Obiad

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.