Szukaj

Dialog Techniczny w Enea Operator dotyczący wybranych zagadnień Standardów w sieci dystrybucyjnej spółki dotyczących szaf kablowych oraz złącz kablowych nn z układem pomiarowo – rozliczeniowym energii elektrycznej

Szanowni Państwo,

Realizowane przez Spółkę prace projektowe i roboty budowlane w oparciu o wypracowane w ramach funkcjonowania Rady Technicznej Enei Operator standardy pokazują jak skutecznie możemy wspólnie działać.

Dobrym przykładem jest tego budowana, przebudowywana i remontowana sieć spółki w oparciu o dokument pn. „Szafy kablowe oraz złącza kablowe nn z układem pomiarowo – rozliczeniowym energii elektrycznej”. Jednak prace nad wymaganiami określonymi w przedmiotowym dokumencie nie zakończyły się w momencie jego wdrożenia w spółce. Niezmiennie przeglądamy nowe rozwiązania, technologie oraz wyciągami wnioski z monitorowania wykonywanych robót budowlanych, prowadzonego w spółce procesu prekwalifikacji przedmiotów materialnych oraz eksploatacji sieci.

Zapraszamy do dialogu technicznego poświęconego wymaganiom i parametrom odbudów szaf i złączy kablowych nn wykonanych z tworzywa termoutwardzalnego (SMC).

Zachęcamy Państwa do współpracy, do rozmów technicznych, dyskutowania i w konsekwencji przekazywania uwag i własnych spostrzeżeń dotyczących wymagań zawieranych w obowiązujących w spółce Standardach. Państwa opinie, często bardzo praktyczne, pozwalają na tworzenie pragmatycznych opracowań, za co dziękujemy.

Chęć udziału w rozmowach technicznych dotyczących ww. zakresu prosimy zgłaszać na adres e-mail: rada.techniczna.eop@operator.enea.pl w terminie do 11.05.2022 r. 

Standardy opublikowane są w zakładce Info o sieci/Instrukcje i standardy sieci Enea Operator/Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator.

Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia wszystkim z Państwa możliwości udziału w Dialogu Technicznym, spotkanie poświęcone ww. tematyce odbędzie się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formule tele/wideo konferencji) lub w formie stacjonarnej w siedzibie Spółki (ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań).

Planowana data dialogu to: 17.05.2022 r.

Zapraszamy do współpracy.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.