Szukaj

Dialog Techniczny w Enei Operator dotyczący wybranych zagadnień związanych z parametrami osprzętu kablowego nn w świetle wymagań normatywnych

Szanowni Państwo,

zapraszamy do dialogu technicznego poświęconego uszczegółowieniu wymagań w Standardach obowiązujących w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. w zakresie muf kablowych niskiego napięcia, spełniających potrzeby spółki.

Zachęcamy Państwa do współpracy, do rozmów technicznych, dyskutowania i w konsekwencji przekazywania uwag i własnych spostrzeżeń dotyczących wymagań zawieranych w obowiązujących w spółce Standardach. Państwa opinie, często bardzo praktyczne, pozwalają na tworzenie pragmatycznych opracowań, za co dziękujemy.

Chęć udziału w rozmowach technicznych dotyczących ww. zakresu prosimy zgłaszać na adres e-mail: rada.techniczna.eop@operator.enea.pl w terminie do 17.11.2021 r.

Standardy publikowane są pod adresem: www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjnejeop

Jednocześnie informujemy, iż w związku z apelem i działaniami Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowanemu koronawirusem COVID-19, a także w trosce o zdrowie pracowników, kontrahentów, klientów i gości spółki, spotkanie poświęcone ww. tematyce odbędzie się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formule tele/wideo konferencji) lub w formie stacjonarnej, w siedzibie Spółki (ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań), przy zachowaniu zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

Planowana data dialogu to poniedziałek,  22.11.2021 r.

Zapraszamy do współpracy.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.