Szukaj

Dialog Techniczny w Enea Operator dotyczący wybranych zagadnień Standardu w sieci dystrybucyjnej spółki dotyczącego stacji elektroenergetycznych 110 kV w zakresie telemechaniki

Realizowane przez Spółkę prace projektowe i roboty budowlane w oparciu o wypracowane 
w ramach funkcjonowania Rady Technicznej Enei Operator standardy pokazują jak skutecznie możemy wspólnie działać.

Zapraszamy do dialogu technicznego poświęconego wymaganiom oraz rozwiązaniom dla telemechaniki stacji  elektroenergetycznych 110 kV.

Zachęcamy Państwa do współpracy, do rozmów technicznych, dyskutowania i w konsekwencji przekazywania uwag i własnych spostrzeżeń dotyczących wymagań zawieranych w obowiązujących w spółce Standardach. Państwa opinie, często bardzo praktyczne, pozwalają na tworzenie pragmatycznych opracowań, za co dziękujemy.

Chęć udziału w rozmowach technicznych dotyczących ww. zakresu prosimy zgłaszać na adres e-mail: rada.techniczna.eop@operator.enea.plw terminie do 20.09.2021 r.

Po zgłoszeniu chęci uczestniczenia w Dialogu Technicznym, zostanie do Państwa przesłany wzór oświadczenia o zachowaniu poufności informacji uzyskanych w związku z ww. dialogiem technicznym. Oświadczenie powinno zostać podpisane przez wszystkie osoby, które wyrażą chęć udziału w spotkaniu oraz dostępu do projektu poufnego Standardu będącego podstawą naszych rozmów. Rzeczone oświadczenie będzie należało przesłać na ww. adres e-mailowy.

Po otrzymaniu ww. podpisanych dokumentów, przekażemy Państwu pocztą elektroniczną projekt Standardu w sieci dystrybucyjnej Spółki poświęcony telemechaniki stacji.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z apelem i działaniami Rządu Rzeczpospolitej Polskiej
w sprawie przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowanemu koronawirusem COVID-19, a także w trosce o zdrowie pracowników, kontrahentów, klientów i gości spółki, kierunkujemy, iż spotkanie poświęcone ww. tematyce nie będzie miało obecnie fizycznego miejsca w spółce. Zakładamy, iż rozmowy techniczne prowadzone będą drogę elektroniczną, w tym z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formule tele/wideo konferencji).

Dialog planujemy na 27.10.2021 r.

Zapraszamy do współpracy.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.