Szukaj

Komunikat dotyczący spotkania poświęconego wymaganym dokumentom związanym z zasadami certyfikacji źródeł wytwórczych na zgodność z kodeksem NC RfG

Szanowni Państwo,

zgodnie z postanowieniami dokumentu "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych", z dniem 31.07.2021r. mija okres przejściowy, w którym dopuszczalne było posługiwanie się deklaracją zgodności w celu potwierdzenia zgodności urządzeń wytwórczych z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów
w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

Od 1 sierpnia 2021r. w celu potwierdzenia zgodności konieczne będzie okazanie certyfikatu zgodności wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w dokumencie "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych".

W przypadku, gdy producent zawarł umowę na wykonanie usług certyfikacji wyrobu, lecz proces ten nie został zakończony, wówczas  do 30.04.2022 r. możliwe będzie posługiwanie się certyfikatem zgodności potwierdzającym zgodność urządzenia wytwórczego z:

- wymogami kodeksu sieci NC RfG, bez względu na zastosowany program certyfikacji

lub

-  normą PN–EN 50549-1 lub normą PN–EN 50549-2,

ale wyłącznie z dokumentem potwierdzającym, na podstawie zawartej umowy z jednostką certyfikującą, przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu.

Celem usprawnienia procesu przyłączania instalacji wytwórczych do sieci proponujemy producentom i innym podmiotom występującym o certyfikację swoich wyrobów przesłanie bezpośrednio do PTPiREE na adres: certyfikaty@ptpiree.pl pism potwierdzających przystąpienie do procesu certyfikacji. W takim przypadku, o ile dane urządzenie posiadać będzie certyfikat na zgodność z normą 50549 (lub z kodeksem NC RfG w ramach dowolnego programu certyfikacji), urządzenie to będzie mogło być instalowane, a informacja o nim zostanie przekazana do poszczególnych OSD zrzeszonych w ramach PTPiREE.

Producenci, którzy na dzień dzisiejszy już posiadają certyfikat zgodności potwierdzające zgodność z Kodeksem NC RfG oraz Wymogami ogólnego stosowania, na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem pt. „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” także będą mogli przesłać certyfikat w do PTPiREE. W przypadku pozytywnego wyniku sprawdzenia, informacja zostanie przekazana do poszczególnych OSD zrzeszonych w ramach PTPiREE.

W celu omówienia ww. zagadnień zapraszamy uczestników rynku (m. in. producentów, importerów, instalatorów) na spotkanie, które przeprowadzone będzie przy użyciu elektronicznych środków komunikowania się na odległość.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 15.07.2021r. w godzinach 11:00-12.30.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w terminie do 14.07.2021r. na adres certyfikaty@ptpiree.pl podając nazwę firmy, imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.