Szukaj

Dialog Techniczny w Enea Operator dotyczący wybranych zagadnień Standardu w sieci dystrybucyjnej spółki dotyczącego Elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych 110 kV

Szanowni Państwo,

zapraszamy do dialogu technicznego poświęconego zabezpieczeniom antykorozyjnym konstrukcji stalowych dotyczących konstrukcji wsporczych (słupowych) kratowych, pełnościennych, strunobetonowych wirowanych, o których mowa w  Standardzie w sieci dystrybucyjnej pn.: „Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe 110 kV”.

Zachęcamy Państwa do współpracy, do rozmów technicznych, dyskutowania i w konsekwencji przekazywania uwag i własnych spostrzeżeń dotyczących wymagań zawieranych
w obowiązujących w spółce Standardach. Państwa opinie, często bardzo praktyczne, pozwalają na tworzenie pragmatycznych opracowań, za co dziękujemy.

Chęć udziału w rozmowach technicznych dotyczących ww. zakresu prosimy zgłaszać na adres e-mail: rada.techniczna.eop@operator.enea.plw terminie do 09.07.2021 r.  

Standardy publikowane są pod adresem: www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjnejeop

Jednocześnie informujemy, iż w związku z apelem i działaniami Rządu Rzeczpospolitej Polskiej
w sprawie przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowanemu koronawirusem COVID-19, a także w trosce o zdrowie pracowników, kontrahentów, klientów i gości spółki, spotkanie poświęcone ww. tematyce nie będzie miało obecnie fizycznego miejsca w spółce. Rozmowy techniczne prowadzone będą drogę elektroniczną, w tym z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formule tele/wideokonferencji).

Planowana data dialogu to czwartek,  15.07.2021 r.

Zapraszamy do współpracy.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.