Szukaj

Zasady współpracy ENEA Operator Sp. z o.o. z Przedsiębiorcami Telekomunikacyjnymi.

1. Zasady udostępnienia infrastruktury telekomunikacyjnej (szafy, pomieszczenia techniczne, budynki w tym budynki rozdzielni stacyjnych, grunty, wieże telekomunikacyjne, kontenery, włókna światłowodowe itp.):

Istotne postanowienia dla Umów na udostępnienie infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.o. innej niż linie niskiego napięcia na rzecz podmiotów zewnętrznych

Szczegółowe zasady współpracy, dostępu i korzystania z infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.o. udostępnione na potrzeby telekomunikacji

2. Zasady udostępnienia infrastruktury dystrybucyjnej w zakresie linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia:

Dnia 12.02.2021r. została wydana Decyzja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) numer DR.WIT.6082.1.2019.192, doręczona do ENEA Operator Sp. z o.o. dnia 22.02.2021r., określająca warunki dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie Słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia. [Załącznik nr 1 do Decyzji DR.WIT.6082.1.2019.192.]

Zawarcie Umowy ramowej następuje na pisemny wniosek Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, skierowany do odpowiednio właściwego Oddziału Dystrybucji ENEA Operator Sp. z o.o. lub Centrali Spółki:

  1. Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 8, 85-054 Bydgoszcz,
  2. Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.,  ul. Gen. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp.,
  3. Oddziału Dystrybucji Szczecin, ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin,
  4. Oddziału Dystrybucji Zielona Góra,  ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra,
  5. Oddziału Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań
    lub do:
  6. Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym (DI), ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań – dla Umów ramowych zawieranych Centralnie, gdy wniosek Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dotyczy obszaru działania co najmniej dwóch Oddziałów Dystrybucji.
  7.  

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.