Szukaj

Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 27.04.2021 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.3.2021.AOr.JPa2 z dnia 22 kwietnia 2021 r. zatwierdził Kartę aktualizacji nr 20/2021 – wersja 1.1. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”).

Zmiany IRiESD wprowadzone Kartą aktualizacji nr 20/2021 IRiESD obowiązują od 7 maja 2021 r.

Karta aktualizacji nr 20/2021 IRiESD 

Karta aktualizacji nr 20/2021 wprowadza do IRiESD zmiany wynikające z postanowień rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2370). Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zapisy dotyczące zasad wyznaczania wolumenu energii elektrycznej pobranej z sieci (na potrzeby naliczania opłaty mocowej wynikającej z ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy) w oparciu o standardowy profil zużycia energii elektrycznej określony w IRiESD.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.