Szukaj

Dialog Techniczny w Enea Operator dotyczący wybranych zagadnień napowietrznej aparatury WN prądu przemiennego

Realizowane przez Spółkę prace projektowe i roboty budowlane w oparciu o wypracowane w ramach funkcjonowania Rady Technicznej Enei Operator standardy pokazują jak skutecznie możemy wspólnie działać.

Dobrym przykładem jest tego budowana, przebudowywana i remontowana sieć spółki w oparciu o dokument pn. „Napowietrzna aparatura WN prądu przemiennego”. Jednak prace nad wymaganiami określonymi w przedmiotowym dokumencie nie zakończyły się w momencie jego wdrożenia w spółce. Niezmiennie przeglądamy nowe rozwiązania, technologie oraz wyciągami wnioski z monitorowania wykonywanych robót budowlanych oraz prowadzonego w spółce procesu prekwalifikacji przedmiotów materialnych.

Zapraszamy do dialogu technicznego poświęconego wypracowaniu wytycznych dla dławików kompensacyjnych 110 kV w Standardzie w sieci dystrybucyjnej pn.: „Napowietrzna aparatura WN prądu przemiennego”.

Zachęcamy Państwa do współpracy, do rozmów technicznych, dyskutowania i w konsekwencji przekazywania uwag i własnych spostrzeżeń co do wymagań zawieranych w Standardach w sieci dystrybucyjnej Spółki.

Państwa często bardzo praktyczne opinie pozwalają na tworzenie pragmatycznych opracowań, za co dziękujemy.

Chęć udziału w rozmowach technicznych dotyczących ww. zakresu prosimy zgłaszać na adres e-mail: rada.techniczna.eop@operator.enea.plw terminie do 25.03.2021 r.

Nadmieniamy, iż Standardy publikowane są w zakładce Info o sieci/Instrukcje i standardy sieci ENEA Operator/Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator

Jednocześnie nadmieniamy/zakładamy, iż w związku z apelem i działaniami Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowanemu koronawirusem COVID-19, a także w trosce o zdrowie pracowników, kontrahentów, klientów i gości spółki, spotkanie poświęcone ww. tematyce nie będzie miało obecnie fizycznego miejsca w spółce. Rozmowy techniczne prowadzone będą drogę elektroniczną, w tym z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formule tele/wideokonferencji). Za wszelkie niedogodności serdecznie Państwa przepraszamy. Nasze działania mają charakter prewencyjny, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
w Polsce.

Dialog planujemy na 29.03.2021 r.

Zapraszamy do współpracy.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.