Szukaj

Dialog Techniczny w Enea Operator dotyczący wybranych zagadnień Standardu w sieci dystrybucyjnej spółki dotyczącego węzła teletransmisyjnego w stacjach elektroenergetycznych 110 kV

Realizowane przez Spółkę prace projektowe i roboty budowlane w oparciu o wypracowane w ramach funkcjonowania Rady Technicznej Enei Operator standardy pokazują jak skutecznie możemy wspólnie działać.

Zapraszamy do dialogu technicznego poświęconego funkcjonalności systemu nadzoru dla urządzeń zdefiniowanych w zakresie teletransmisji w Standardzie w sieci dystrybucyjnej pn.: „Stacje elektroenergetyczne  110 kV. Zeszyt 5. Węzeł teletransmisyjny”.

Zachęcamy Państwa do współpracy, do rozmów technicznych, dyskutowania i w konsekwencji przekazywania uwag i własnych spostrzeżeń co do wymagań zawieranych w Standardach w sieci dystrybucyjnej Spółki. Państwa często bardzo praktyczne opinie pozwalają na tworzenie pragmatycznych opracowań, za co dziękujemy.

Chęć udziału w rozmowach technicznych dotyczących ww. zakresu prosimy zgłaszać na adres e-mail: rada.techniczna.eop@operator.enea.plw terminie do 1.03.2021 r.

Po zgłoszeniu chęci uczestniczenia w Dialogu Technicznym, zostanie do Państwa przesłany wzór oświadczenia o zachowaniu poufności informacji uzyskanych w związku z ww. dialogiem technicznym. Oświadczenie powinno zostać podpisane przez wszystkie osoby, które wyrażą chęć udziału w spotkaniu oraz dostępu do projektu poufnego Standardu będącego podstawą naszych rozmów. Rzeczone oświadczenie będzie należało przesłać na ww. adres e-mailowy.

Po otrzymaniu ww. podpisanych dokumentów, przekażemy Państwu pocztą elektroniczną przedmiotowy projekt aktualizowanego Standardu w sieci dystrybucyjnej Spółki dotyczącego węzła teletransmisyjnego.

Jednocześnie nadmieniamy/zakładamy, iż w związku z apelem i działaniami Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowanemu koronawirusem COVID-19, a także w trosce o zdrowie pracowników, kontrahentów, klientów i gości spółki, spotkanie poświęcone ww. tematyce nie będzie miało obecnie fizycznego miejsca w spółce. Rozmowy techniczne prowadzone będą drogę elektroniczną, w tym z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formule tele/wideokonferencji). Za wszelkie niedogodności serdecznie Państwa przepraszamy. Nasze działania mają charakter prewencyjny, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
w Polsce.

Dialog planujemy na 16.03.2021 r.

Zapraszamy do współpracy.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.