Szukaj

Nowa numeracja Punktów Poboru Energii (PPE) – informacja dla odbiorców

Informujemy, że Enea Operator od 20 września 2020 r. będzie stosować nowy standard dla oznaczeń Punktów Poboru Energii (PPE). Proces renumeracji kodów PPE ma na celu ujednolicenie formatu kodów PPE stosowanych przez OSD w całym kraju.

Nowa struktura kodu PPE jest następująca: 
5903106S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10K
gdzie:

  • 590 – oznacza prefiks polskiej organizacji GS1
  • 3106 – jest to numer identyfikacyjny Enea Operator
  • S1…S10 – unikalny numer przypisany dla danego PPE (10 cyfr)
  • K – cyfra kontrolna (1 cyfra)

Dotychczasowy kod PPE będzie widoczny w aplikacji eBOK w zakładce Umowa i dane/Punkty poboru jako Poprzedni numer punktu poboru.

Nowy numer Punktu Poboru Energii pojawi się na kolejnych fakturach. Zmiany nie wymagają żadnych działań po stronie Klienta. 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.