Szukaj

Cykliczna analiza Standardu w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator pn. „Tablice i znaki bezpieczeństwa oraz tablice identyfikacyjne – wzory i zasady ich stosowania w ENEA Operator Sp. z o.o.” (wersja 08.2018)

Realizowane przez Spółkę prace projektowe i roboty budowlane w oparciu o wypracowane
w ramach funkcjonowania Rady Technicznej Enei Operator standardy pokazują jak skutecznie możemy wspólnie działać.

Dobrym przykładem jest tego budowana, przebudowywana i remontowana sieć spółki w oparciu
o dokument pn. „Tablice i znaki bezpieczeństwa oraz tablice identyfikacyjne – wzory i zasady ich stosowania w ENEA Operator Sp. z o.o.” (wersja 08.2018)”. Jednak prace nad wymaganiami określonymi w przedmiotowym dokumencie nie zakończyły się w momencie jego wdrożenia w spółce. Niezmiennie przeglądamy nowe rozwiązania, technologie oraz wyciągami wnioski z monitorowania wykonywanych robót budowlanych oraz prowadzonego w spółce procesu prekwalifikacji przedmiotów  materialnych.

Nadszedł czas na cykliczną analizą wdrożonych rozwiązań.

W związku z tym, zachęcamy Państwa do współpracy, do rozmów technicznych, dyskutowania i w konsekwencji przekazywania uwag i własnych spostrzeżeń co do wymagań zawartych we wspomnianym opracowaniu. Państwa często bardzo praktyczne opinie pozwalają na tworzenie pragmatycznych opracowań, za co dziękujemy.

Proszę o przesyłanie ewentualnych uwag i spostrzeżeń w trybie edycji zmian wraz z komentarzami do obowiązujących wymagań jakie stawia Standard pn. „Tablice i znaki bezpieczeństwa oraz tablice identyfikacyjne – wzory i zasady ich stosowania w ENEA Operator Sp. z o.o.” (wersja 08.2018)” (wersja 08.2018), w terminie do 21.08.2020, na adres mailowy rada.techniczna.eop@operator.enea.pl.

Jednocześnie proszę o przedstawienie Państwa doświadczeń w zakresie możliwości produkcyjnych tablic identyfikacyjnych z wbudowanym fabrycznie znacznikiem RFID UHF. Zagadnienie to będzie dla nas w przyszłości istotne z punktu widzenia wymagań stawianym skutecznej identyfikacji elementów sieci elektroenergetycznej, co jak przewidujemy będzie uzupełnieniem informacji zawartych na tablicach.

Niezależnie od powyższego mile widziane będzie wskazanie i opisanie przez Państwa innych alternatywnych rozwiązań wspierających zdalny odczyt danych identyfikacyjnych możliwych do zintegrowania z tablicą, które zapewniają trwałość i pewność odczytu np. naniesienie na powierzchni tablicy kodu QR.

Standard opublikowany jest w zakładce Info o sieci/Instrukcje i standardy sieci Enea Operator/Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator.

Jednocześnie nadmieniamy, iż w związku z apelem i działaniami Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowanemu koronawirusem COVID-19, a także w trosce o zdrowie pracowników, kontrahentów, klientów i gości spółki, spotkanie podsumowujące nasze rozmowy techniczne nie będzie miało fizycznie miejsca. Rozmowy techniczne prowadzone będą drogę elektroniczną. Za wszelkie niedogodności serdecznie Państwa przepraszamy. Nasze działania mają charakter prewencyjny w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.