Szukaj

Dialog Techniczny w Enea Operator dotyczący wybranych zagadnień Standardów w sieci dystrybucyjnej spółki

Realizowane przez spółkę prace projektowe i roboty budowlane w oparciu o wypracowane w ramach funkcjonowania Rady Technicznej Enei Operator standardy pokazują jak skutecznie możemy wspólnie działać.

Dobrym przykładem jest tego budowana, przebudowywana i remontowana sieć spółki w oparciu o dokumenty pn. „Stacje elektroenergetyczne średniego napięcia. Zeszyt 3. Stacje transformatorowe słupowe SN/nn”,  „Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia”, „Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia”. Jednak prace nad wymaganiami określonymi w przedmiotowym dokumencie nie zakończyły się w momencie ich wdrożenia w spółce. Niezmiennie przeglądamy nowe rozwiązania, technologie oraz wyciągami wnioski z monitorowania wykonywanych robót budowlanych oraz prowadzonego w spółce procesu prekwalifikacji przedmiotów materialnych.

W związku z powyższym zapraszamy do dialogu technicznego poświęconego podstawowo możliwości technologicznej umieszczania w żerdzi modułu RFID.

Zachęcamy Państwa do współpracy, do rozmów technicznych, dyskutowania i w konsekwencji przekazywania uwag i własnych spostrzeżeń co do wymagań zawartych we wspomnianym opracowaniach. Państwa często bardzo praktyczne opinie pozwalają na tworzenie pragmatycznych opracowań, za co dziękujemy.

Chęć udziału w rozmowach technicznych prosimy zgłaszać na adres e-mail: rada.techniczna.eop@operator.enea.pl w terminie do 13.07.2020 r.

Standardy opublikowane są w zakładce Info o sieci/Instrukcje i standardy sieci Enea Operator/Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator.

Jednocześnie nadmieniamy, iż w związku z apelem i działaniami Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowanemu koronawirusem COVID-19, a także w trosce o zdrowie pracowników, kontrahentów, klientów i gości spółki, spotkanie poświęcone ww. tematyce nie będzie miało obecnie fizycznego miejsca w spółce. Rozmowy techniczne prowadzone będą drogę elektroniczną, w tym z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formule tele/wideo konferencji). Za wszelkie niedogodności serdecznie Państwa przepraszamy. Nasze działania mają charakter prewencyjny w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce.

Zapraszamy do współpracy.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.