Szukaj

Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 19.12.2019 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie Karta aktualizacji nr 16/2019 – wersja 1.0. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DRR.WRE.4321.9.2019.ŁW z dnia 16 grudnia 2019 r.

Karta aktualizacji nr 16/2019 IRiESD

Karta aktualizacji nr 16/2019 wprowadza do IRiESD standardowe profile zużycia energii elektrycznej na rok 2020 dla odbiorców przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. o mocy umownej nie większej niż 40 kW, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na rejestrację profilu zużycia energii elektrycznej.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.