Szukaj

Zasady współpracy ENEA Operator Sp. z o.o. z Przedsiębiorcami Telekomunikacyjnymi

W dniu 20.05.2019 roku Enea Operator Sp. z o.o. wprowadziła do stosowania zaktualizowane zasady określające współpracę Spółki z Podmiotami Telekomunikacyjnymi w zakresie udostępnienia swojej infrastruktury, w tym infrastruktury energetycznej, dla potrzeb przedsięwzięć telekomunikacyjnych realizowanych przez ww. Podmioty. W związku z powyższym pod adresem https://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/zasadywspolpracy  opublikowane zostały, z możliwością pobrania, następujące materiały:

  1. Wyciąg z Regulaminu udostępnienia infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.o. na potrzeby telekomunikacji w zakresie obowiązujących w ENEA Operator Sp. z o.o. stawek udostępnienia sieci niskiego napięcia.
  2. Istotne postanowienia dla Umów na udostępnienie infrastruktury ENEA Operator innej niż linie niskiego napięcia na rzecz podmiotów zewnętrznych.
  3. Szczegółowe zasady współpracy, dostępu i korzystania z infrastruktury ENEA Operator udostępnionej na potrzeby telekomunikacji.
  4. Informacje dotyczące wniosku o wydanie warunków udostępnienia elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia.
  5. Warunki udostępnienia elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia Przedsiębiorcom telekomunikacyjnym – materiał wypracowany przez Zespół przy PTPiREE.
  6. Istotne postanowienia dla Umów na udostępnienie elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia - materiał wypracowany przez Zespół przy PTPiREE.
  7. Wytyczne dotyczące akceptacji przez ENEA Operator Instrukcji Prac Pod Napięciem  opracowanej przez Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w związku z udostępnieniem sieci dystrybucyjnej nn ENEA Operator na potrzeby telekomunikacji.

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.