Szukaj

Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 14.05.2019 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.1.2019.ŁW z dnia 23 kwietnia 2019 r. zatwierdził Kartę aktualizacji nr 15/2019 – wersja 1.1. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Karta Aktualizacji nr 15/2019 IRiESD weszła w życie z dniem 1 maja 2019 r.

Karta aktualizacji nr 15/2019 IRiESD (link do pliku .pdf z kartą aktualizacji)

Zmiany IRiESD wprowadzone Kartą aktualizacji nr 15/2019 wynikają przede wszystkim z zasadności doprecyzowania zapisów odnoszących się do Instrukcji Współpracy Ruchowej („IWR”). Zmiana IRiESD oraz realizacja zapisów IRiESD przez ENEA Operator Sp. z o.o. oraz podmioty zobligowane do posiadania aktualnej IWR ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia prac eksploatacyjnych i czynności ruchowych zarówno przez służby dyspozytorskie ENEA Operator Sp. z o.o. jak i przede wszystkim przez personel ww. podmiotów.

Zmiany IRiESD obejmują w szczególności doprecyzowanie zapisów dotyczących obowiązku posiadania aktualnej IWR przez podmioty przyłączone do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz wytwórców przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV i łącznej mocy zainstalowanej źródeł wytwórczych nie mniejszej niż 200 kW.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.