Szukaj

Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 18.02.2019 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 28 stycznia 2019 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 15/2019 – wersja 1.0. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), której zmiany wynikają przede wszystkim z zasadności doprecyzowania zapisów IRiESD odnoszących się do Instrukcji Współpracy Ruchowej („IWR”), że pismem z dnia 14 lutego 2019 r. przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr 15/2019 IRiESD.

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z IRiESD, na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl został udostępniony projekt Karty aktualizacji nr 15/2019 IRiESD – wersja 1.0. wysłany do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z raportem z procesu konsultacji przedmiotowej karty aktualizacji.

Karta aktualizacji nr 15/2019 IRiESD 

Raport z procesu konsultacji Karty aktualizacji nr 15/2019

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.