Szukaj

Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 03.09.2018 r. 

ENEA Operator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 9 maja 2018 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 11/2018 – wersja 1.0. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że pismem z dnia 30 sierpnia 2018 r. przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr 11/2018 IRiESD – wersja 1.1.

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z IRiESD, na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl został udostępniony projekt Karty aktualizacji nr 11/2018 IRiESD – wersja 1.1. wysłany do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z raportem z procesu konsultacji.

Karta aktualizacji nr 11/2018 IRiESD – wersja 1.1. link do pliku .pdf z kartą aktualizacji

Raport z procesu konsultacji Karty aktualizacji nr 11/2018 link do pliku .pdf z raportem z konsultacji

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.