Szukaj

Komunikat Enea Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej– 20.03.2018 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że z dniem 15 marca 2018 r. weszła w życie Karta aktualizacji nr 9/2018 – wersja 1.0. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DRR.WRE.4321.6.2018.ŁW z dnia 13 marca 2018 r.

Karta aktualizacji nr 9/2018 IRiESD 

Karta aktualizacji nr 9/2018 wprowadza do IRiESD standardowe profile zużycia energii elektrycznej dla grupy taryfowej G12as na rok 2018 dla odbiorców przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. o mocy umownej nie większej niż 40 kW, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na rejestrację profilu zużycia energii elektrycznej.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.