Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP – 10.03.2017 r.

W związku z aktualizacją Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/17/2017) i wprowadzeniem zasad certyfikacji Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usług redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), ENEA Operator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wnioski o wydanie certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. powinny być przesyłane na adres:

 

Biuro Usług Operatorskich

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

oraz, w formie zeskanowanego dokumentu, na dedykowany adres e-mail: dsr@enea.pl.

 

W przypadku, gdy Obiekt Redukcji przyłączony jest do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, którego sieć nie posiada połączenia z siecią przesyłową (OSDn), wniosek o wydanie certyfikatu dla ORed należy skierować do OSDn, a wówczas OSDn powinien przesłać ENEA Operator Sp. z o.o. wystawiony przez siebie certyfikat dla ORed, na ww. adresy.

 

Dodatkowo informujemy, że występowanie do ENEA Operator Sp.  z o.o. z wnioskami o wydanie certyfikatów dla ORed oraz przekazywanie ENEA Operator Sp. z o.o. przez OSDn certyfikatów dla ORed, winno następować zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2.1.11.9.1. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

IRiESP, wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed oraz wzór certyfikatu dla ORed dostępne są na stronie internetowej PSE S.A.: www.pse.pl.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres poczty elektronicznej: dsr@enea.pl

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.