Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 05.05.2017 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że z dniem 1 maja 2017 r. weszła w życie Karta aktualizacji nr 6/2017 IRiESD – wersja 1.0., która została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DRR.WRE.4321.4.2017.ŁW z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Karta aktualizacji określa szczegółowe zasady:

  1. weryfikacji Obiektów Redukcji (ORed), na których może być świadczona usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP;
  2. wydawania przez ENEA Operator Sp. z o.o. certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci Spółki;
  3. rejestracji przez ENEA Operator Sp. z o.o. certyfikatu wystawianego przez OSD nie posiadającego połączenia z siecią przesyłową (OSDn) – w przypadku obiektów przyłączonych do sieci OSDn;
  4. przekazywania danych pomiarowych przez ENEA Operator Sp. z o.o. do OSP oraz przez OSDn do ENEA Operator Sp. z o.o., w celu wyznaczenia wolumenu redukcji i rozliczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z IRiESD, na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl została opublikowana zatwierdzona przez Prezesa URE Karta aktualizacji nr 6/2017 IRiESD – wersja 1.0.

Karta aktualizacji nr 6/2017 IRiESD 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.