Szukaj

Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - 28.12.2016 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie Karta aktualizacji nr 5/2016 – wersja 1.0. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DRR.WRE.4321.1.2016.MH z dnia 22 grudnia 2016 r.

Karta aktualizacji nr 5/2016 IRiESD 

Karta aktualizacji nr 5/2016 wprowadza do IRiESD standardowe profile zużycia energii elektrycznej na rok 2017 dla odbiorców przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. o mocy umownej nie większej niż 40 kW, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na rejestrację profilu zużycia energii elektrycznej oraz aktualizuje IRiESD w zakresie wymagań technicznych dla układów i systemów pomiarowo-rozliczeniowych.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.