Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Enea Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie Karta aktualizacji nr 4/2015 – wersja 1.0. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DRR-4321-13(2)/2015/HJ z dnia 27 listopada 2015 r. Przedmiotowa karta aktualizacja została ogłoszona w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna nr Nr 147/2015 (1977) z dnia 7 grudnia 2015 r. Jednocześnie Prezes URE w ww. decyzji ustalił na dzień 1 stycznia 2016 r. datę wejścia w życie Karty aktualizacji nr 4/2015 – wersja 1.0.

Plik do pobrania(PDF 3 MB) Karta aktualizacji nr 4/2015 IRiESD.

Karta aktualizacji nr 4/2015 wprowadza do IRiESD standardowe profile zużycia energii elektrycznej na rok 2016 dla odbiorców przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. o mocy umownej nie większej niż 40 kW, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na rejestrację profilu zużycia energii elektrycznej.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.