Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o.dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Enea Operator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat  z dnia 5 listopada 2015 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 4/2015 – wersja 1.0. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), której postanowienia dotyczą opublikowania w IRiESD standardowych profili zużycia energii elektrycznej na rok 2016 dla odbiorców przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. o mocy umownej nie większej niż 40 kW, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na rejestrację profilu zużycia energii elektrycznej , że pismem z dnia 20 listopada 2015 r. przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr 4/2015 IRiESD.

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z IRiESD, na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl został udostępniony projekt Karty aktualizacji nr 4/2015 IRiESD – wersja 1.0. wysłany do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z raportem z procesu konsultacji przedmiotowej karty aktualizacji.

Plik do pobrania(PDF 10 MB) Karta aktualizacji nr 4/2015 IRiESD.

Plik do pobrania (PDF 158 KB) Raport z procesu konsultacji Karty aktualizacji nr 4/2015.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.