Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Enea Operator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat  z dnia 3 lipca 2015 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 3/2015 – wersja 1.0. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), której postanowienia opisują zasady i procedury wymiany informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem Centralnego Systemu Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej (CSWI) oraz zmiany wynikające z objęcia Generalną Umową Dystrybucji dla usługi kompleksowej również odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym do 1 kV o mocy umownej nie większej niż 40 kW, nie będącymi przedsiębiorstwem świadczącym usługi dystrybucji oraz zmiany wynikające z ujednolicenia procesów związanych m.in. z procedurami reklamacji i procedurami sprzedaży rezerwowej, że pismem z dnia 4 września 2015 r. przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr 3/2015 IRiESD.

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z IRiESD, na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl został udostępniony projekt Karty aktualizacji nr 3/2015 IRiESD – wersja 1.1. wysłany do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z raportem z procesu konsultacji przedmiotowej karty aktualizacji.


Plik do pobrania (PDF 654 KB) Karta aktualizacji nr 3/2015 IRiESD


Plik do pobrania (PDF 2 MB) Raport z procesu konsultacji Karty aktualizacji nr 3/2015

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.