Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Enea Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że z dniem 1 lipca 2015 r. wchodzi w życie Karta aktualizacji nr 2/2015 – wersja 1.1. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Karta aktualizacji nr 2/2015, która została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DRR-4321-4(4)/2015/HJ z dnia 26 czerwca 2015 r. Przedmiotowa karta aktualizacja została ogłoszona w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna nr 73 (1903) z dnia 29 czerwca 2015 r.

Jednocześnie Prezes URE w ww. decyzji ustalił na dzień 1 lipca 2015 r. datę wejścia w życie Karty aktualizacji nr 2/2015 – wersja 1.1.


Plik do pobrania (PDF 213 kB) Karta aktualizacji nr 2/2015 IRiESD

Karta aktualizacji nr 2/2015 wprowadza do IRiESD zmiany, które spowodowane są koniecznością ujednolicenia w skali kraju formatu kodu PPE, w związku ze standaryzacją wymiany informacji oraz planowanym wdrożeniem ogólnopolskiego systemu wymiany informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej (CSWI).

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.