Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Enea Operator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 10 marca 2015 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 2/2015 – wersja 1.0. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”) wprowadzającej zmiany, które spowodowane są koniecznością ujednolicenia w skali kraju formatu kodu PPE, w związku ze standaryzacją wymiany informacji oraz planowanym wdrożeniem ogólnopolskiego systemu wymiany informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej (CSWI), że pismem z dnia 3 kwietnia 2015 r. przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr 2/2015 IRiESD.

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z IRiESD, na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl został udostępniony projekt Karty aktualizacji nr 2/2015 IRiESD – wersja 1.1. wysłany do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z raportem z procesu konsultacji przedmiotowej karty aktualizacji.


Plik do pobrania (PDF 220 kB) Karta aktualizacji nr 2/2015 IRiESD.


Plik do pobrania (PDF 247 kB) Raport z procesu konsultacji Karty aktualizacji nr 2/2015.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.