Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Enea Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie Karta aktualizacji nr 1/2014 – wersja 1.0. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Karta aktualizacji nr 1/2014, która została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DRR-4321-9(2)/2014/MKo4 z dnia 18 grudnia 2014 r. Przedmiotowa karta aktualizacja została ogłoszona w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna nr 225 (1821) z dnia 19 grudnia 2014 r.
Jednocześnie Prezes URE w ww. decyzji ustalił na dzień 1 stycznia 2015 r. datę wejścia w życie Karty aktualizacji nr 1/2014 – wersja 1.0.

Plik do pobrania (PDF 3,5 MB) Karta aktualizacji nr 1/2014 IRiESD

Karta aktualizacji nr 1/2014 wprowadza do IRiESD w szczególności standardowe profile zużycia energii elektrycznej na rok 2015 dla odbiorców przyłączonych do sieci Enea Operator Sp. z o.o. o mocy umownej nie większej niż 40 kW, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na rejestrację profilu zużycia energii elektrycznej.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.