Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Enea Operator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z komunikatem z dnia 7 listopada 2014 r. dotyczącym projektu Karty aktualizacji nr 1/2014 – wersja 1.0. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), w dniu 21 listopada 2014 r. zakończył się proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 1/2014 IRiESD wprowadzającej w szczególności standardowe profile zużycia energii elektrycznej na rok 2015 dla odbiorców przyłączonych do sieci Enea Operator Sp. z o.o. o mocy umownej nie większej niż 40 kW, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na rejestrację profilu zużycia energii elektrycznej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji oraz mając na uwadze obowiązek przedstawienia do zatwierdzenia aktualizacji IRiESD przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Enea Operator Sp. z o.o. przekazała w dniu 25 listopada 2014 r. do Prezesa URE wniosek o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr 1/2014 IRiESD.

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z IRiESD, na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl został udostępniony projekt Karty aktualizacji nr 1/2014 IRiESD – wersja 1.0. wysłany do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z raportem z procesu konsultacji przedmiotowej karty aktualizacji.

Plik do pobrania(PDF 3 MB) Karta aktualizacji nr 1/2014 IRiESD

Plik do pobrania (PDF 266 kB) Raport z procesu konsultacji Karty aktualizacji nr 1/2014

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.