Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Enea Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że zgodnie z komunikatem z dnia 25 lipca 2013 r. w dniu 8 sierpnia 2013 r. zakończył się proces konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”) – wersja 2.0.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji oraz opracowaniem raportu z konsultacji i przygotowaniem projektu IRiESD – wersja 2.1., Enea Operator Sp. z o.o. przekazała do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie IRiESD – wersja 2.1.

Stosownie do powyższego, na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl została udostępniona IRiESD – wersja 2.1., która została przekazana do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z Raportem z procesu konsultacji IRiESD – wersja 2.0. z dnia 15 października 2013 r.

Pliki do pobrania

Plik do pobrania PDF (11 MB) IRiESD – wersja 2.1.

Plik do pobrania PDF (974 KB) Raport z procesu konsultacji IRiESD.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.