Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Enea Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej uprzejmie informuje, że opracowała projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) zgodnie z art. 9g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059).

Projekt nowej IRiESD – wersja 2.0. został opublikowany w dniu 25 lipca 2013 r. na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl.
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy Prawo energetyczne ENEA Operator Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do projektu IRiESD – wersja 2.0. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

Plik do pobrania (PDF 11 KB) IRiESD – wersja 2.0

Plik do pobrania (PDF 601 KB) Formularz zgłoszeniowy – IRiESD


Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego projektu IRiESD na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać w okresie 2 tygodni od daty opublikowania projektu IREiSD, tj. do 8 sierpnia 2013 r. (nieprzekraczalny termin zgłaszania uwag):

 1. na adres e-mail: instrukcja@operator.enea.pl
  lub
 2. na adres:
  Enea Operator Sp. z o.o.
  Departament Usług Dystrybucyjnych i Taryf
  ul. Strzeszyńska 58
  60-479 Poznań
  lub
 3. faksem na numer 61 850 44 27

Prosimy w szczególności o nadsyłanie uwag w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.