Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący IRiESD – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Enea Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że z dniem 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie Karta aktualizacji nr B/7/2012 – wersja 1.0. z dnia 9 listopada 2012 r. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.Karta aktualizacji nr B/7/2012 została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DPK-4321-83(3)/2012/KS z dnia 18 grudnia 2012 r. Jednocześnie Prezes URE w ww. decyzji ustalił na dzień 1 stycznia 2013 r. datę wejścia w życie Karty aktualizacji nr B/7/2012 – wersja 1.0. z dnia 9 listopada 2012 r.

 

Plik do pobrania(PDF 5 MB) Karta aktualizacji Nr B/7/2012 IRiESD – Bilansowanie

 

Karta aktualizacji nr B/7/2012 wprowadza do IRiESD-Bilansowanie standardowe profile zużycia energii elektrycznej na rok 2013, które są wykorzystywane przez Enea Operator Sp. z o.o. i podmioty odpowiedzialne za bilansowanie handlowe w bilansowaniu handlowym miejsc dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców o mocy umownej nie większej niż 40 kW, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. i nie posiadających układów pomiarowo-rozliczeniowych z rejestracją rzeczywistego profilu zużycia energii elektrycznej.
 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.