Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Enea Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że z dniem 1 grudnia 2012 r. wchodzi w życie Karta aktualizacji nr B/6/2012 – wersja 1.1. z dnia 8 października 2012 r. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Karta aktualizacji nr B/6/2012 została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DPK-4321-63(4)/2012/KS z dnia 8 listopada 2012 r. Jednocześnie Prezes URE w ww. decyzji ustalił na dzień 1 grudnia 2012 r. datę wejścia w życie Karty aktualizacji nr B/6/2012 – wersja 1.1. z dnia 8 października 2012 r.

 

Plik do pobrania (PDF 3 MB) Karta aktualizacji Nr B/6/2012 IRiESD - Bilansowanie.


Karta aktualizacji nr B/6/2012 wprowadza zmiany wynikające w szczególności z wdrożenia dedykowanego systemu informatycznego wspomagającego obsługę procesu zmiany sprzedawcy oraz umożliwienia sprzedawcom energii elektrycznej dokonywania zgłoszeń zmiany sprzedawcy energii elektrycznej poprzez ten system. Ponadto, w związku ze zmianą koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, Karta aktualizacji nr B/6/2012 aktualizuje wykaz gmin i miejscowości, na obszarze których Enea Operator Sp. z o.o. pełni funkcję OSD.
 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.