Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Enea Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi – wersja 1.5. z dnia 7 lutego 2008 r. („IRiESD-Bilansowanie”), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7110-52(8)/2008/AP z dnia 6 marca 2008 r. wraz z późn. zm.

Planowane do wprowadzenia zmiany dotyczą opublikowania w IRiESD-Bilansowanie standardowych profili zużycia energii elektrycznej na rok 2013 dla odbiorców przyłączonych do sieci Enea Operator Sp.z o.o. o mocy umownej nie większej niż 40 kW, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na rejestrację profilu zużycia energii elektrycznej.

Stosownie do powyższego Enea Operator Sp. z o.o. opracowała projekt Karty aktualizacji nr B/7/2012 IRiESD-Bilansowanie – wersja 1.0. z dnia 9 listopada 2012 r., który został opublikowany w dniu 13 listopada 2012 r. na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl.
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059), Enea Operator Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD-Bilansowanie planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr B/7/2012 – wersja 1.0. z dnia 9 listopada 2012 r. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

 

Plik do pobrania (PDF 5,0 MB) Karta aktualizacji nr B/7/2012 IRiESD-Bilansowanie link do pliku .pdf z kartą aktualizacji.

Plik do pobrania (PDF 469 kB) Formularz zgłoszeniowy – Karta aktualizacji nr B/7/2012 link do pliku .doc z formularzem.

 

Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego projektu Karty aktualizacji nr B/5/2011 IRiESD-Bilansowanie na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać w okresie 14 dni od daty opublikowania projektu Karty aktualizacji nr B/7/2012 IRiESD-Bilansowanie, tj. do 27 listopada 2012 r. (nieprzekraczalny termin przyjmowania uwag):

 1. e-mail: instrukcja@operator.enea.pl
  lub
 2. na adres:
  Enea Operator Sp. z o.o.
  Departament Usług Dystrybucyjnych i Taryf
  ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
  lub
 3. faksem na numer 61 850 44 27

Prosimy w szczególności o nadsyłanie uwag w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail.
 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.