Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący IRiESD – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Enea Operator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z komunikatem z dnia 17 lipca 2012 r. dotyczącym projektu Karty aktualizacji nr B/6/2012 – wersja 1.0. z dnia 9 lipca 2012 r. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi („IRiESD-Bilansowanie”), w dniu 31 lipca 2012 r. zakończył się proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr B/6/2012 IRiESD-Bilansowanie wprowadzającej do instrukcji zmiany wynikające m.in. z:

  1. wdrożenia w Enea Operator dedykowanego systemu informatycznego wspomagającego obsługę procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej;
  2. umożliwienia sprzedawcom dokonywania zgłoszeń zmiany sprzedawcy energii elektrycznej poprzez dedykowany system informatyczny;
  3. aktualizacji wykazu gmin i miejscowości na obszarze, których ENEA Operator Sp. z o.o. pełni funkcję OSD w związku ze zmianą koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji oraz mając na uwadze obowiązek przedstawienia do zatwierdzenia aktualizacji IRiESD-Bilansowanie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Enea Operator Sp. z o.o. przekazała pismem z dnia 6 sierpnia 2012 r. do Prezesa URE wniosek o zatwierdzenie Karty aktualizacji B/6/2012 IRiESD-Bilansowanie.

Stosownie do powyższego, zgodnie z IRiESD-Bilansowanie, na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl został udostępniony projekt Karty aktualizacji nr B/6/2012 IRiESD-Bilansowanie – wersja 1.0. z dnia 9 lipca 2012 r. wraz z raportem z procesu konsultacji przedmiotowej Karty aktualizacji.

Plik do pobrania (PDF 231 KB) Karta aktualizacji nr B/6/2012 IRiESD-Bilansowanie

Plik do pobrania (PDF 239 KB) Raport z procesu konsultacji Karty aktualizacji nr B/6/2012

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.