Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Enea Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi – wersja 1.5. z dnia 7 lutego 2008 r. („IRiESD-Bilansowanie”), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7110-52(8)/2008/AP z dnia 6 marca 2008 r. wraz z późn. zm.

Planowane do wprowadzenia zmiany wynikają w szczególności z wdrożenia dedykowanego systemu informatycznego wspomagającego obsługę procesu zmiany sprzedawcy oraz umożliwienia sprzedawcom energii elektrycznej dokonywania zgłoszeń zmiany sprzedawcy energii elektrycznej poprzez dedykowany system informatyczny.

Stosownie do powyższego Enea Operator Sp. z o.o. opracowała projekt Karty aktualizacji nr B/6/2012 IRiESD-Bilansowanie – wersja 1.0. z dnia 9 lipca 2012 r., który został opublikowany w dniu 17 lipca 2012 r. na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami), Enea Operator Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD-Bilansowanie planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr B/6/2012 – wersja 1.0. z dnia 9 lipca 2012 r. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

 

Plik do pobrania (PDF 307 KB) Karta aktualizacji nr B/6/2012 IRiESD-Bilansowanie

Plik do pobrania (PDF 469 KB) Formularz zgłoszeniowy – Karta aktualizacji nr B/6/2012


Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego projektu Karty aktualizacji nr B/6/2012 IRiESD-Bilansowanie na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać w okresie 14 dni od daty opublikowania projektu Karty aktualizacji nr B/6/2012 IRiESD-Bilansowanie, tj. do 31 lipca 2012 r. (nieprzekraczalny termin przyjmowania uwag):

 1. e-mail: instrukcja@operator.enea.pl
  lub
 2. na adres:
  Enea Operator Sp. z o.o.
  Departament Usług Dystrybucyjnych i Taryf
  ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
  lub
 3. faksem na numer 61 850 44 27

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.